pamatky-roudnice-n-labem

Brány památek na Podřipsku dokořán i v sezóně 2018

V Roudnici nad Labem se v letošní turistické sezóně již tradičně otevřou brány památek.

Informace

Novinkou bude jednotná pokladna pro prohlídkový okruh románský hrad a Lobkowiczký zámek s ochutnávkou vín a pro věž Hlásku. Pokladna pro prohlídky těchto památek bude umístěná v novém Informačním a dopravním centru Podřipska, které je nadohled vstupu do hradu a je tedy výchozím místem pro návštěvu zmíněných památek. Otevřené bude od 30. 4. 2018 a návštěvníci si v něm budou moci od 1. 5. 2018 zakoupit i nově zavedenou jednotnou vstupenku pro okruh hradu a zámku spolu s Hláskou. Na prohlídkový okruh hradu a zámku lze zavítat v dubnu a květnu o víkendech a státních svátcích vždy od 10:00 do 17:00 hodin, v červnu až srpnu úterý - neděle a státní svátky od 10:00 do 17:00 hodin a v měsících září a říjen o víkendech a státních svátcích od 11:00 do 15:00 hodin. Věž Hláska bude přístupná od 1. 5. 2018 spolu s průvodcem nově v předem dané časy, které budou k dispozici v informačním centru.

Návštěvníci podřipské metropole mohou dále také obdivovat prostory monumentálního chrámu Narození Panny Marie s areálem bývalého kláštera augustiniánů kanovníků. Otevřen je od 1. 6. do 30. 9. 2018 vždy od pondělí do pátku v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hodin, o víkendech a svátcích v 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hodin. Pro milovníky výhledů do okolí je denně od 9:00 do 19:00 hodin přístupná Kratochvílova rozhledna.

Od Kratochvílovy rozhledny se přímo nabízí pokračovat pěšky po nenáročné modré turistické značce až ke klenotu Podřipska – hoře Říp. Z Roudnice nad Labem lze podniknout pěší výlet k památně hoře i po červené turistické značce. Cyklisté mohou pro cestu na Říp využít vloni vyznačenou cyklotrasu č. 3102. Při zpáteční cestě pak mají možnost se v Roudnici nad Labem napojit na Labskou stezku (cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7) a za dalšími atraktivními památkami Podřipska se ubírat proti proudu Labe na Mělník nebo po proudu směr Litoměřice.

Říp, o.p.s.

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice