Cyklotrasy v destinaci České středohoří (CT Labská stezka 2A, CR 3102)

Cyklotrasy v destinaci České středohoří (CT Labská stezka 2A, CT 3102)

V prvním červnovém týdnu 2017 došlo v úseku mezi Roudnicí nad Labem, Terezínem a Litoměřicemi k vyznačení cyklotrasy 2A (v úseku Roudnice nad Labem – Terezín dříve jako cyklotrasa 3102, mezi Terezínem a Litoměřicemi v peáži s CT 6 Ohře).

Informace

Tato nová cyklotrasa ve výše uvedeném úseku tvoří druhou větev či alternativní trasu Labské stezky a nese navíc mezinárodní označení EuroVelo 7. Důvodem realizace vyznačení druhé větve Labské stezky je mezinárodní obliba této dálkové cyklotrasy a napojení Terezína, jakožto významného turistického cíle na Labskou stezku.

Mapa s vedením cyklotrasy č. 2A

Vzhledem k vysoké návštěvnosti Labské stezky je dále cílem Destinační agentury České středohoří, o.p.s. postupné vyznačování vedlejších cyklotras, které dovedou cykloturisty z Labské stezky k turistickým cílům v destinaci České středohoří. Z tohoto důvodu došlo k vyznačení nové cyklotrasy č. 3102 v úseku Roudnice nad Labem – Vesce – Rovné (Krabčice) – parkoviště pod horou Říp. Díky této cyklotrase se stává hora Říp lépe přístupnou z Labské stezky.

Mapa s vedením cyklotrasy č. 3102

Způsob značení a využití nové metodiky značení cyklotras je první částí přeznačení celých více než 96 km Labské stezky (CT 2) v úseku Štětí-Hněvice, hranice kraje až Děčín-XIV-Dolní Žleb, státní hranice SRN a navazuje na přeznačení ve Středočeském kraji.

Pěší turistické trasy

V průběhu června 2017 bylo ve spolupráci Destinační agentury České středohoří, o.p.s. s Klubem českých turistů vyznačeno několik nových pěších turistických tras v destinaci České středohoří a Podřipsko. Nejdelší trasy byly vyznačeny v oblasti kolem rozhledny Hořidla, kde se jedná o žlutou turistickou trasu a modrou turistickou trasu. První trasa začíná u železniční stanice Horní Řepčice a pokračuje na okraj obce Chotiněves a dále po polní cestě na rozcestí pod rozhlednou Hořidla. Z rozcestí vede trasa přes Třebutičky a Zahořany do Křešic. Druhá trasa v této oblasti propojuje Jištěrpy, rozhlednu Hořidla a rozcestí pod rozhlednou Hořidla.

Nového vyznačení se dočkala také trasa spojující obec Slatina pod Hazmburkem (od železniční stanice) a rozcestí pod Hazmburkem. Byla tím tak vytvořena další přípojná pěší trasa k významnému turistickému cíli – k Hazmburku. Mezi nově vyznačené trasy nyní patří trasa přes Ledčice – Mnetěš – horu Říp, která nabízí alternativu k výstupu na horu Říp či trasa spojující Litoměřice, horní nádraží s Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří. Trasa vede mimo jiné přes Jiráskovy sady v Litoměřicích, dále přes Tyršův most a podél řeky Ohře do Terezína. Zde se nabízí možnost navštívit Retranchement 5 nebo dále v peáži s CT6 Ohře pokračovat do Bohušovic nad Ohří, kde trasa končí u vlakového nádraží.

Všechny výše uvedené trasy mají přispět k rozvoji pěší turistiky v destinaci České středohoří a zvýšení návštěvností turistický cílů a zajímavostí v destinaci.

Fotodokumentace nového značení cyklotras


Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.