Konference Turistika s výhledem 2019

Konference Turistika s výhledem 2019

Na konferenci se diskutovalo o přeshraniční spolupráci v cestovním ruchu i novinkách na Labské stezce.

Informace

Ve středu 5. června 2019 se v sále Krajského úřadu Ústeckého kraje sešli zástupci organizací cestovního ruchu, aby zhodnotili výstupy přeshraničního projektu Turistika s výhledem. Více jak tři roky díky němu probíhala intenzivní spolupráce mezi Turistickým svazem Saska, Destinační agenturou České Švýcarsko a Destinační agenturou České středohoří.

„Primárně byl projekt zaměřen na marketing našich regionů, společných turistických produktů a také na nové trendy udržitelného cestovního ruchu. Proto jsme v našich kampaních akcentovali především šetrné způsoby veřejné dopravy a snažili se potencionální návštěvníky nalákat i na méně známá místa“, říká k hlavní myšlence projektu manažerka Saského turistického svazu Ina Kische.

Na české straně došlo kromě marketingových kampaní také k tvorbě nových turistických produktů nebo ke zkvalitnění těch stávajících. V Českém Švýcarsku tak vznikl nový produkt Křinická stezka a na celém území Ústeckého kraje bylo vybudováno zcela nové značení dálkové mezinárodní cyklotrasy Labská stezka.

„Na německé straně vidíme, jakým způsobem může být cykloturistika zajímavá pro region. Zvyšuje návštěvnost památek, i komerčních služeb v cestovním ruchu. Právě o to jsme se pokusili i na Labské stezce v Ústeckém kraji. Vyznačili jsme turistické zajímavosti v okolí Labské stezky, vytiskli nové mapy v jazykových mutacích a vytvořili návštěvníkům kvalitní informační servis v podobě nových stránek a nonstop telefonní linky“ dodal k výstupům projektu manažer Destinační agentury České středohoří Jan Piegl.

Zástupci všech organizací se shodli na pokračování a dalším prohlubováním spolupráce, které je přínosné především pro návštěvníky regionů Saska a Ústeckého kraje.

SNCZ2020_Ahoj sousedeeu

Fotogalerie

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.