Roudnice nad Labem

Na úspěch Labské stezky navážou služby na Podřipsku a nové informační centrum

Na konci měsíce ledna se v Brně uskutečnil veletrh cestovního ruchu Regiontour, na kterém se v rámci destinace České středohoří prezentovala Roudnice nad Labem a Podřipsko se svou kampaní www.vyletnarip.cz.

Informace

Na konci měsíce ledna se v Brně uskutečnil veletrh cestovního ruchu Regiontour, na kterém se v rámci destinace České středohoří prezentovala Roudnice nad Labem a Podřipsko se svou kampaní www.vyletnarip.cz.

Velmi potěšující byl výsledek při vyhlášení Velké ceny cestovního ruchu za rok 2017/2018. Turistický produkt Labská stezka získal hned dvě ocenění – 1. cenu na celorepublikové úrovni a 2. post na regionální úrovni (destinace České středohoří a Podřipsko).

Právě fenoménu Labské stezky (cyklostrasy č. 2, EuroVelo 7), která je na území Ústeckého kraje téměř dobudována, vychází vstříc i roudnický projekt nového Informačního a dopravního centra Podřipska. Centrum bude od začátku sezóny nově sloužit jako celoroční zázemí pro turisty a cykloturisty (uložení kol, zavazadel, vyplnění časového prostoru při čekání na dopravní spoje apod.). V souladu se strategickým plánem je nyní budováno ve spodní části Karlova náměstí, u křížení cyklotras i pěších turistických tras a mezi vlakovým a autobusovým nádražím. V sezóně nabídne služby informačního centra, autobusového nádraží i útočiště před nepřízní počasí, úschovnu kol a prezentaci města a Podřipska. Stane se tak výchozím bodem pro poznání místních památek.

Infocentrum je komponováno jako jeden velkorysý prostor, který vytéká z přilehlého Karlova náměstí a Arnoštovy ulice. Návštěvník infocentra může na libovolnou dobu spočinout na pohodlném gauči, promluvit s recepční, sednout si na lavici ve tvaru hory Říp nebo napsat zprávu od masivního stolu v zadní části. Každý zde najde svou komfortní zónu. Interiér bude přitom velmi střídmý a návštěvník nebude zahlcován kvantem informací. Veškeré podhledy v objektu byly odstraněny a technické instalace jsou ponechány holé, bez kapotáže. Kromě bílé barvy a surového dřeva tu bude jen světlo a decentní projekce na stěny.

V případě získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR je plánováno další rozšíření o tzv. bike point v zádní části objektu a jeho atriu, a to ještě do konce letošního roku. Součástí bude také dobíjecí stanice na elektrokola.

K rozvoji služeb zároveň napomáhá dotační projekt Turistika s výhledem, jehož součástí je rozšiřování turistického a informačního zázemí na Labské stezce a aktualizace cyklistického dopravního značení. V návaznosti na tento projekt byla vybudována cyklotrasa 3102 vedoucí od Labe pod horu Říp a levobřežní trasa 2A z Roudnice nad Labem do Terezína. Pro pěší turisty byla prodloužena modrá turistická trasa vedoucí na Říp a dále přes Mnetěš až do Ledčic (archeopark, expozice venkova). Právě trasám kolem Řípu se budou věnovat prezentace v novém infocentru. Infocentrum se stane též nástupní zastávkou již téměř 10 let fungujícího oblíbeného sezónního cyklobusu.

„Pro turistickou sezónu připravujeme další rozšíření expozic na roudnickém lobkowiczkém zámku, které doplní v loňském roce zavedený prohlídkový jednotný okruh hrad – zámek. V letošní sezóně nabídne okruh nově prohlídky místního zámeckého vinařství ve vybraných termínech. Nové expozice a jednotného vstupného se zámkem se v průběhu sezóny dočká také věž Hláska. Trasy na Říp budou doplněny o další informační tabule lákající do metropole Podřipska a infocentra,“ sdělil manažer prohlídkových tras Petr Vágner.

Luděk Jirman
Říp, o.p.s.

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice