Parkoviště Retranchementu V

Parkoviště Retranchementu V

U budovy Retranchementu V dochází k opravě plochy a vzniku nového parkoviště.

Informace

"Jedná se prostor tzv. pevnostního stavebního dvora z 18. století, který byl posléze po desetiletí používán jako autopark armády. Ta zde vybudovala garáže pro těžkou techniku a vybavila prostranství betonovými a asfaltovými povrchy, novodobými zdmi apod. Po odchodu armády areál nebyl využíván a chátral.

Po vyčištění všech nepůvodních staveb a odstranění nehistorických povrchů byl celý prostor adaptován jako záchytné parkoviště pro historické jádro města i samotný vedlejší objekt tzv. Retranchementu 5, kde je nové městské infocentrum a muzeum."

Parkoviště vzniká z projektu ROP: Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně - Parkoviště Retranchementu 5 registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/83.01261.

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice