Rozšíření zázemí IDC Podřipska

Rozšíření zázemí IDC Podřipska

Od letošního dubna funguje Informační a dopravní centrum Podřipska (IDC) na adrese Arnoštova 88, vespodu Karlova náměstí u mostu.

Informace

Návštěvníci získají informační materiály, zdarma i prodejní. IDC slouží také jako pokladna roudnických památek (hrad, zámek, Hláska) a výchozí místo prohlídek. Můžete zde nakoupit upomínkové předměty, suvenýry, mapy apod. Návštěvníci Roudnice zde mají přístup k internetovým službám prostřednictvím turistického informačního portálu www.vyletnarip.cz.Pro občany je IDC místem, kde si zakoupí vstupenky na místní kulturní akce i předprodejní místo Ticket Portal. Zároveň prostor slouží jako autobusové nádraží a s tím spojené služby, např. informace o odjezdech a příjezdech autobusových spojů nejen v závazku veřejné služby a obslužná činnost zastávek na Karlově náměstí. V neposlední řadě je pro občany i turisty důležitá možnost reprografických služeb. Nabízené služby již využilo od května přes 20 tisíc návštěvníků.

Pro nadcházející období se bude v přilehlých prostorách IDC znovu budovat. Podařilo se získat dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci investiční akce „Zázemí pro turisty a cykloturisty s přímým napojením na mezinárodní cyklotrasu Labská stezka a horu Říp“. Konkrétně to znamená možnost realizovat další etapu rekonstrukce prostor v Arnoštově ulici 88, kdy ve volných prostorách za současným IDC vznikne zázemí pro turisty a cykloturisty. Součástí budou zejména toalety, sprchy, úschovna zavazadel a celková úprava atria /viz foto/. Rekonstrukční práce budou probíhat ve spolupráci s Odborem místního hospodářství MÚ Roudnice nad Labem. Rekonstrukce bude zahájena ihned po Roudnickém vinobraní a bude probíhat do listopadu letošního roku, a to za běžného provozu Infocentra. Ty, kteří ještě Infocentrum nenavštívili, srdečně zveme na dobrou kávu a posezení třeba na dřevěném modelu hory Říp, pro stálé návštěvníky máme opět připraveny novinky v sortimentu suvenýrů.

Fotogalerie

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.