S Dopravou Ústeckého kraje do Mělníka a s Pražskou integrovanou dopravou na Říp a do Roudnice

S Dopravou Ústeckého kraje do Mělníka a s Pražskou integrovanou dopravou na Říp a do Roudnice

Od 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy (PID) zapojí 6 nových autobusových linek v oblasti Podřipska a dojde k rozšíření integrace i na železnici.

Informace

Nově bude do Pražské integrované dopravy částečně zapojeno město Roudnice nad Labem v tarifním pásmu 7 a dalších 17 obcí na území Středočeského i Ústeckého kraje. Papírové jízdní doklady PID bude nově možné použít také na 5 autobusových linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně bude možné nově použít papírové jízdní doklady DÚK na všech 6 autobusových linkách PID v této oblasti.

„V zájmu Prahy je vytvořit optimální podmínky pro to, aby k nám obyvatelé okolních krajů přijížděli primárně hromadnou dopravou. Rozsahem mezikrajské spolupráce mezi Prahou, Středočeským a Ústeckým krajem se jedná o ojedinělý dopravní projekt. Tato etapa integrace je důkazem, že se Praha dokáže na řešení dopravy domluvit nejen se Středočeským, ale i Ústeckým krajem. Díky integraci železnice pomůžeme odlehčit ucpaným silnicím na příjezdu do Prahy,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblasti dopravy Petr Dolínek.

V rámci integrace Podřipska bude zavedeno 6 nových autobusových linek PID. Ty, společně s integrovanými linkami DÚK, nahradí současných 7 neintegrovaných a 2 již integrované linky. Páteřní linka 467 nabídne rekordně rychlé spojení mezi Mělníkem a Roudnicí za půl hodiny s pravidelným intervalem ve všední dny.

S jízdenkami PID i DÚK bude možné přestupovat mezi různými dopravními prostředky dle potřeby. Tarif PID dělí oblasti do pásem, tarif DÚK do zón. Jízdenky jsou omezené pouze svou časovou a pásmovou/zónovou platností. Jízdenky lze nejjednodušeji zakoupit u řidičů autobusů. Pro častější cestování se vyplatí pořízení předplatného jízdného. Systém PID nabízí jízdenky na zvolená pásma na 30 nebo 90 dnů, v systému DÚK lze zakoupit časové jízdenky se 7 nebo 30denní platností.

„Aby integrace mohla úspěšně proběhnout, zavedli jsme 10 nových tarifních zón DÚK ve Středočeském kraji a přizpůsobili provoz na šesti autobusových linkách DÚK,“ shrnuje vstupy za Ústecký kraj náměstek hejtmana Jaroslav Komínek a dodává: „Věříme, že tento mimořádný počin bude přínosem zejména pro pravidelné cestující a přispěje k vyššímu komfortu cestování v oblasti Podřipska“.

Vybrané jízdní doklady PID a DÚK budou v oblasti vzájemně uznávány. Jízdní doklad druhého integrovaného systému ale bude možné využít pouze, pokud má cestující jízdenku již označenou (při přestupu), nebo má-li předplacenou jízdenku (v papírové podobě). Řidiči autobusů PID (linky 4xx) budou vydávat pouze jízdenky PID, podobně řidiči autobusů DÚK (linky 6xx) vydají pouze jízdenky DÚK.

Zároveň bude rozšířena možnost použití jízdních dokladů PID na železnici až do Roudnice nad Labem, a to včetně rychlíků. S jízdenkou PID se tak cestující dostanou z Prahy do Roudnice za 84 Kč, s pražskou „tramvajenkou“ jen za 54 Kč. Kromě hlavní železniční trati do Roudnice nad Labem budou jízdenky PID nově platit i na dvou regionálních linkách U21 a U22 mezi Vraňany, Roudnicí a Straškovem. Do systému PID tak bude zařazeno dalších 17 železničních stanic a zastávek, zatím však bez možnosti označení papírové jízdenky.

„Jsem rád, že integrace na Mělnicku pokračuje a navazuje tak na předchozí úspěšné etapy, kde počet cestujících roste. Je dobře, že se rovněž zintenzivnila i spolupráce s Ústeckým krajem a můžeme společně zlepšovat a lépe koordinovat i mezikrajskou dopravu,“ řekl k zavedení nových autobusových linek František Petrtý, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy.

Veškeré potřebné informace o projektu včetně jízdních řádů a mapy oblasti lze již nyní najít na webové stránce www.ropid.cz/integrace-roudnice-2017.

Další informace o Pražské integrované dopravě: www.ropid.cz

Další informace o Dopravě Ústeckého kraje: www.dopravauk.cz

Nové autobusové linky PID

464 Mělník – Lužec nad Vltavou – Spomyšl – Jeviněves (– Horní Beřkovice)
466 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou (přečíslovaná linka 455)
467 Mělník – Cítov – Krabčice – Roudnice nad Labem
468 Mělník – Dolní Beřkovice – Cítov – Horní Beřkovice – Černouček
475 Mělník – Dolní Beřkovice – Horní Počaply (– Bechlín)
496 Kralupy nad Vltavou – Veltrusy – Nová Ves – Ledčice

Zrušené autobusové linky

454 Mělník – Jeviněves – Kralupy nad Vltavou (nahrazeno linkami PID 464, 496)
455 Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou (přečíslováno na linku PID 466)
155711 Praha – Roudnice nad Labem (částečně nahrazeno linkami PID 496, DÚK 646)
155730 Praha – Roudnice nad Labem – Štětí (částečně nahrazeno linkami PID 496, DÚK 646)
250031 Mělník – Cítov – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 468, DÚK 683)
250033 Mělník – Horní Počaply – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 475, DÚK 635, 672)
250034 Mělník – Horní Počaply – Štětí (nahrazeno linkami PID 475, DÚK 635)
250091 Mělník – Cítov – Roudnice nad Labem (nahrazeno linkami PID 467, 468, DÚK 683)

Změny na železnici

Na železnici dojde k rozšíření integrace. Jízdní doklady PID budou platit na následujících linkách a úsecích.

S4 Praha Masarykovo nádr. – Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Hněvice – Roudnice nad Labem (ze stanice Hněvice jako linka U4)
S42 Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Lužec nad Vltavou
R20 Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Hněvice – Roudnice nad Labem (přečíslovaná linka R4)
U21 Roudnice nad Labem – Kleneč – Vražkov – Straškov – Bříza obec
U22 Vraňany – Horní Beřkovice – Ctiněves – Straškov – Bříza obec

Úseky linek DÚK, kde budou uznávány vybrané jízdní doklady PID

Vybrané jízdní doklady PID budou uznávány pouze na následujících linkách DÚK a pouze v uvedených úsecích (s výjimkou bezplatných přeprav):

635 Štětí – Horní Počaply – Roudnice nad Labem
646 Roudnice nad Labem – Černouček – Ledčice
672 Roudnice nad Labem – Předonín – Štětí
676 Roudnice nad Labem – Straškov – Horní Beřkovice
683 Roudnice nad Labem – Bechlín – Horní Beřkovice

Úseky linek PID, kde budou uznávány vybrané jízdní doklady DÚK
Papírové jízdní doklady DÚK budou uznávány na všech nově zavedených linkách PID (s výjimkou bezplatných přeprav), tj. na linkách 464, 466, 467, 468, 475, 496.

Fotogalerie

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.