Slavnostní otevření nového úseku Labské stezky u Velkých Žernosek

Slavnostní otevření nového úseku Labské stezky u Velkých Žernosek

Dne 27. září 2017 byl u Velkých Žernosek slavnostně otevřen nový úsek Labské stezky v délce cca 600 metrů. Nová část stezky vede pod železnicí přímo podél řeky Labe a spojuje přístaviště Velké Žernoseky s prostorem u viaduktu.

Informace

Nová trasa byla vzhledem k přírodním podmínkám velmi náročná na vybudování a vede mimo jiné přes zajímavou lokalitu lužního háje. Cyklisté díky této trase mohou bezpečně a pohodlně putovat po Labské stezce v Ústeckém kraji.

Vybudování tohoto úseku bylo financováno z rozpočtu Ústeckého kraje a navazuje na dříve zhotovené části stezky mezi Církvicemi, Libochovanami a Velkými Žernosekami. „Díky dnes otevřenému úseku Labské stezky se zásadně zvyšuje bezpečnost cyklistů na Labské stezce v destinaci České středohoří. Dříve totiž vedla trasa přímo přes obec po silnici II. třídy č. 261, kde docházelo k těsnému kontaktu cyklistů s automobilovou dopravou,“ uvedl ředitel Destinační agentury České středohoří o.p.s. Luděk Jirman.

Symbolického otevření se zúčastnil krajský radní pro regionální rozvoj pan PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA, starostové přilehlých obcí jako např. paní Ludmila Pafelová z Velkých Žernosek nebo pan Mgr. Ladislav Chlupáč z Litoměřic a pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Labská stezka v Ústeckém kraji měří více než 95 km a z velké části je opravdovou cyklostezkou bez motorové dopravy. Projekt je společnou investicí Ústeckého kraje a měst Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Roudnice nad Labem. Marketing Labské stezky zajišťuje v Ústeckém kraji Destinační agentura České středohoří v rámci projektu Brána do Čech.

V následující letech je připravována výstavba dalších nových úseků Labské stezky v regionu Brány do Čech. Jedná se o úseky mezi Třebouticemi, Křešicemi a Nučnicemi a poté o úsek od Hněvic přes Račice, Záluží až do Dobříně. Díky tomu bude prakticky celá Labská stezka v Ústeckém kraji cyklostezkou bez motorové dopravy a bude tak bezpečná pro všechny věkové skupiny včetně rodin s dětmi.

Do konce roku 2017 se v rámci projektu Turistika s výhledem, který realizuje Destinační agentura České středohoří, přeznačí celá Labská stezka v Ústeckém kraji. Bude využito nové metodiky značení KČT, která je již využita ve Středočeském kraji.Události v regionech (22:04)

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice