Ve Štětí byla symbolicky ukončena letní turistická sezóna na Labské stezce

Ve Štětí byla symbolicky ukončena letní turistická sezóna na Labské stezce

V pátek 21. září 2018 byla v rámci týdne mobility uspořádána ve Štětí akce Podzimní zamykání Labské stezky. Akcí byla symbolicky uzamčena Labská stezka v regionu Brány do Čech.

Informace

Propagačně-vzdělávací formou byla návštěvníkům prezentována turistická lákadla na Labské stezce, v její blízkosti i v celé destinaci České středohoří. Speciální pozornost pak byla věnována možnosti cestovat po Labské stezce až do Německa a také díky týdnu mobility šetrné formě turistiky – cestování bez aut.

Návštěvníci si mohli zdarma nechat diagnostikovat svá jízdní kola, vyzkoušet elektrokola nebo koloběžky. Děti ocenily zajímavý program, jehož vrcholem byla biketrialová show. Během celého dne mohli děti využít skákací hrad a mnoho dalších atrakcí. Dospělí si pak mohli nechat poradit s plánováním cyklistických i pěších výletů na stánku Destinační agentury České středohoří. „Byla to první větší akce, kterou jsme spolupořádali s Destinační agenturou České středohoří a věřím, že je to začátek hlubší spolupráce. Náš region potřebuje propagovat a přilákat k nám nejen cyklisty“, řekl během události starosta města Tomáš Ryšánek, který společně s Luďkem Jirmanem, ředitelem destinační agentury, sezónu symbolicky uzavřeli.

Akce Podzimní zamykání Labské stezky proběhla v rámci projektu Turistika s výhledem, č. 100246596, financovaného z programu přeshraniční spolupráce Interreg V A / 2014-2020.

SNCZ2020_Ahoj sousedeeu

Fotogalerie

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice