Reisziel Agentur Böhmisches Mittelgebirge O.P.S. = Agentur für Tourismus im Böhmischen Mittelgebirge und in Podřipsko

Reisziel Agentur Böhmisches Mittelgebirge O.P.S. wurde am 12.11 2012 in ein Register gemeinnütziger Gesellschaften registriert, das bei Landgericht in Ústí nad Labem geführt ist. Die Gründer sind Litoměřice, Region Ústí und Bistum Litoměřice.

Ústecký kraj Město Litoměřice Biskupství Litoměřice

Die Hauptbemühungen für Gründung der Organisation des Resiziel Managements war eine Projektkoordination der Schlüsselakteure im Bereich Tourismus.

Ins Tätigkeitsbereich gehören diese gemeinnützige Dienste:

  • Informationsunterstützung in Entscheidung im Umweltbereich und Regionentwicklung,

  • Betreuung für Naturumgebung und Umwelt, Natur- und Regionserbeschutz, Ausbildung und Kultur,

  • Indetifizierung und Unterstützung von Projekten, besonders im Bereich der Umwelt und nachhaltiger Regionsentwicklung,

  • Unterstützung von rücksichtsvollem Tourismus einschließlich der Realisation von touristischen Diensten, u.a. touristischer Informationsbereitstellung und anknüpfender Besucherdienste,

  • Unterstützung der Auslandszusammenarbeit, besonders im Bereich der Umwelt, rücksichtsvollen Tourismus, Ausbildung und Regionalentwicklung,

  • Positive Präsentation des Regions, einschließlich der Ausstellungs-, Messe- und Publikationstätigkeit,

  • Herausgabe von Informationsmaterialien und Fachpublikationen,

  • Unterkunftvermittelung,

  • Begleitertätigkeit

Region der der Reisziel Agentur Böhmisches Mittelgebirge umfasst das Landschaftsnaturschutzgebiet Böhmisches Mittelgebirge, einschließlich Bezirk Litoměřice und Teil von Ústí nad Labem, Děčín, Teplice und Region Podřipsko.

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice