Litoměřice_Kalich_pohled na Mírové náměstí_Vaneš 2.jpg

Litoměřice a Okruh církevní památky a vyhlídky města

Litoměřice nalezneme na soutoku řek Labe a Ohře, na rozhraní Českého středohoří a Polabské nížiny, v proslulé a malebné vinařské oblasti Čech.

Kam v Litoměřicích?

 1. Městská vyhlídková věž Kalich, která byla postavena v 16. století. Z věže je krásný výhled na historické jádro města, soutok řek Labe a Ohře a okolní krajinu Českého středohoří. Vstupní bvranou nejen na Kalcih, ale i do dalších městských expozic - Důl Richard, Máchovy světničky nebo komentované prohlídky městem je Informační centrum v podloubí litoměřické radnice na Mírovém náměstí.
 2. Vež u katedrály sv. Štěpána na Dómském pahorku, ze které je neméně kouzelný pohled z výšky 65 metrů. Z ptačí perspektivy nahlédnete i do zahrad biskupské rezidence. Přilehlá katedrála je otevřena pouze v létě - tak nahlédněte!
  Obě vyhlídky můžete během léta navštívit společně s litoměřickými kostely v rámci 1 vstupenky za 130 Kč!
  Turistický produkt OKRUH CÍRKEVNÍ PAMÁTKY A VYHLÍDKY LITOMĚŘIC je unikátní a přichystaný pro turisty pouze během července a srpna. Navštívit můžete kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, katedrálu sv. Štěpána i bývalý jezuitksý kostel Zvěstování Panny Marie, kde bude celé léto krásná výstava manželů Černických: Magické aktuality : Esoterie lenochodů.
 3. Gotické dvojče je nejstarší dům v Litoměřicích a nabídne ten nejzajímavější dvůr v Litoměřicích a stálou expozici mezinárodních kulturních projektů Kulturního centra Řehlovice
 4. Hrad Litoměřice s expozicí vinařství je bývalý gotický hrad a právem považován za perlu královského města Litoměřice. Srdcem hradu pocházejícího ze 13. století je moderní expozice věnovaná vinařství..
  Historickou slávu královských Litoměřic Vám jako němí svědkové připomenou gotické, renesanční i barokní stavby, chráněné v městské památkové rezervaci, vyhlášené roku 1978. Z 256 objektů je jich 104 zapsáno na státním seznamu nemovitých kulturních památek a téměř všechny je naleznete v historickém městském jádru, které je ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním.
  Domy okolo náměstí, historická sklepení, mnohé kostely, muzeum, několik galerií a mnoho dalších zajímavostí, to vše čeká na váš zájem a vaši návštěvu.

TIP

Projděte si hradební parkány - zde najdete nejen pohodu a klid, ale i nádherný výhled na staré Litoměřice s Dómským pahorkem či na panorama Českého středohoří s Hazmburkem a památnou horou Říp.

Litoměřice však nejsou jen městem bohaté historie, ale také město žijící kulturou a sportem. Návštěvník zde najde galerie, muzea, divadlo i kino, různá sportoviště, koupaliště i hřiště na golf. Na výstavišti se koná v průběhu roku množství výstav, z nichž nejnavštěvovanější je na podzim Zahrada Čech.

Kontakt

Adresa
Litoměřice

Telefonní kontakt
+420 416 916 440

E-mail
info@litomerice.cz

Webová stránka
www.litomerice.cz

Facebook

Kategorie

Města a obce

Fotogalerie