Diecézní muzeum, Litoměřice

Diecézní muzeum, Litoměřice

Prostředí pozdně gotické stavby čp. 24, litoměřického náměstí, ukrývá Diecézní muzeum v Litoměřicích. Od roku 1995 jsou zde k vidění díla sbírek litoměřických biskupů včetně unikátních obrazů starých mistrů.

Informace

Mezi nejstarší artefakty patří kamenné sochy evangelistů z žitenického kostela z konce 12. století.

"Ve vitrínách v expozici muzea jsou také vystaveny ukázky propracovanosti uměleckého řemesla - kalichy, ciboria, monstrance, kněžská roucha, ale i biskupská mitra a pontifikální rukavice."

Fotogalerie

MAPA - Diecézní muzeum, Litoměřice
Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.