Putování za vínem

VÍNO V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ

Tradice českých vín má v oblasti Zahrady Čech staletou historii. První milníky sahají až do 9. století a zdejší vinařství úspěšně pokračují s pěstováním vinné révy a produkcí kvalitních vín do dnešních dnů.

POZNEJTE TRADICI ČESKÝCH VÍN ZAHRADY ČECH STOKRÁT JINAK

Tip: Litoměřická vinařská stezka

Historie českého vína Zahrady Čech

Rok 892 - Bořivoj a Ludmila zakládají první výsadbu vinic v okolí Mělníka poté, co Ludmila obětovala trochu moravského vína bohyni Krosyně s prosbou o vydatný déšť, po kterém byla zachráněna úroda.

Rok 1057 - Na rychlé šíření vinic v nejteplejších místech Čech ukazuje darovací listina Spytihněva II. kolegiátnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích, kde se uvádějí darované vinice z okolí města a vinaři, kteří mají krásná česká jména: Kozel, Stojan, Zvan, Daleš, Čecen, Dras, Bachuch.

Rok 1251 - Cisterciáci ve Velkých  Žernosekách založili rozsáhlé vinice a vytesali skalní sklepy. Vyrobené víno vyváželi po Labi do severního Německa, kde měli své kláštery.

Největšího rozmachu pak vinařství zažívá v období vlády Karla IV. Roku 1359 daruje Karel IV. Litoměřicím horu Radobýl, aby na jeho svazích byla pěstována vinná réva.

Další vinařské akce v destinaci České středohoří v roce 2019:

Datum Akce Popis
12. - 13. 4. Vinařské Litoměřice 16. ročník výstavy Vinařské Litoměřice
18. 5. Žernosecký košt Výstava a degustace vín malovinařů a vinařů
1. 6. Litoměřický hrozen Jednodenní prezentační a prodejní výstava vín z Čech a Moravy
27. 7. Košt vín z Lovosic a okolí Druhý ročník vinařské akce Košt vín z Lovosic a okolí
7. 9. Roudnické vinobraní Slavnosti vína a burčáku a hudební festival
20. - 21. 9. Litoměřické vinobraní Burčák, víno, občerstvení a bohatý kulturní program
27. - 28. 9. Žernosecké vinobraní Tradiční oslava vína a burčáku
zaří Třebívlické vinobraní

Ke stažení

Vinařské akce 2019 (2,7 MB)
Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.