Putování za vínem

VÍNO V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ

Tradice českých vín má v oblasti Zahrady Čech staletou historii. První milníky sahají až do 9. století a zdejší vinařství úspěšně pokračují s pěstováním vinné révy a produkcí kvalitních vín do dnešních dnů.

POZNEJTE TRADICI ČESKÝCH VÍN ZAHRADY ČECH STOKRÁT JINAK

Tip: Litoměřická vinařská stezka

Historie českého vína Zahrady Čech

Rok 892 - Bořivoj a Ludmila zakládají první výsadbu vinic v okolí Mělníka poté, co Ludmila obětovala trochu moravského vína bohyni Krosyně s prosbou o vydatný déšť, po kterém byla zachráněna úroda.

Rok 1057 - Na rychlé šíření vinic v nejteplejších místech Čech ukazuje darovací listina Spytihněva II. kolegiátnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích, kde se uvádějí darované vinice z okolí města a vinaři, kteří mají krásná česká jména: Kozel, Stojan, Zvan, Daleš, Čecen, Dras, Bachuch.

Rok 1251 - Cisterciáci ve Velkých  Žernosekách založili rozsáhlé vinice a vytesali skalní sklepy. Vyrobené víno vyváželi po Labi do severního Německa, kde měli své kláštery.

Největšího rozmachu pak vinařství zažívá v období vlády Karla IV. Roku 1359 daruje Karel IV. Litoměřicím horu Radobýl, aby na jeho svazích byla pěstována vinná réva.

Další vinařské akce v destinaci České středohoří v roce 2020:

Datum Akce Popis
17. 1.  Kam za vínem  Zimní košt vín z Čech ve sklepení Pfannschmidtovy vily 
17. - 18. 4. Vinařské Litoměřice 17. ročník výstavy Vinařské Litoměřice
16. 5. Žernosecký košt Výstava a degustace vín malovinařů a vinařů
6. 6. Litoměřický hrozen Jednodenní prezentační a prodejní výstava vín z Čech a Moravy
27. 7. Košt vín z Lovosic a okolí Vinařské akce - Košt vín z Lovosic a okolí
12. 9. Roudnické vinobraní Slavnosti vína a burčáku a hudební festival
18. - 19. 9. Litoměřické vinobraní Burčák, víno, občerstvení a bohatý kulturní program
26. - 27. 9. Žernosecké vinobraní Tradiční oslava vína a burčáku
září Třebívlické vinobraní

Ke stažení

Vinařské akce 2019 (2,7 MB)
Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice