Diecézní muzeum (1).JPG

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Prostředí pozdně gotické stavby čp. 24, litoměřického náměstí, ukrývá Diecézní muzeum v Litoměřicích. Od roku 1995 jsou zde k vidění díla sbírek litoměřických biskupů včetně unikátních obrazů starých mistrů.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze sídlí v původně gotickém domě čp. 24 na Mírovém náměstí, kde jsou od roku 1995 zpřístupněna díla ze sbírek Diecéze litoměřické. Středověká stavba s letopočtem 1513 ve štítku nad oknem prvního patra a s podloubím bývala původně dvoupatrová, v přízemí zachovává dispozici mázhausu se schodištěm do horních prostor domu.

Mezi nejstarší artefakty patří kamenné sochy evangelistů z žitenického kostela z konce 12. století.

Ve vitrínách v expozici muzea najdete například ukázky propracovanosti uměleckého řemesla - kalichy, ciboria, monstrance, kněžská roucha, ale i biskupská mitra a pontifikální rukavice.

Otevřeno

Diecézní muzeum v Litoměřicích je z důvodu nutné rekonstrukce dočasně uzavřeno.

Při běžném provozu: Denně mimo pondělí duben–září: 9–12 a 13–18 hodin, říjen–březen: 9–12 a 13–17 hodin

Kontakt

Adresa
Diecézní muzeum Litoměřice
Mírové náměstí 24/16
412 01 Litoměřice

Telefonní kontakt
+420 416 732 382

E-mail
info@galerie-ltm.cz

Webová stránka
galerie-ltm.cz

Facebook

Kategorie

Muzea a galerie

Fotogalerie