Regionální značka – to pravé z Českého středohoří

Lokální výroba - místní suroviny - kvalita - ruční práce - originalita – to jsou základní charakteristiky pro výrobky, produkty, služby a zážitky, které nesou označení – ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Marketingové materiály

Jednotlivé výrobce můžete osobně navštívit nebo si jejich výrobky zakoupit buď na jejich e-shopech, ve vybraných infocentrech nebo v kamenných obchodech. V současné chvíli je regionální značkou v Českém středohoří certifikováno 27 výrobků a 3 zážitky. A další se chystají připojit.

Připravili jsme pro vás CESTU CHUTÍ A VŮNÍCESTU ŘEMESEL Českého středohoří.

Vydejte se za nimi!

O značce

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. byla na podzim roku 2014 přijata do Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) a od této doby je koordinátorem značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Certifikovat tak může výrobce a poskytovatele služeb na území pěti okresů (Litoměřického a středohorské části Děčínského, Lounského, Teplického a Ústeckého).

Proč regionální značku

Cílem regionální značky je využít potenciál místních výrobců, zatraktivnit a zviditelnit region, upozornit na zajímavé produkty, služby a zážitky, které zde vznikají a místní producenty dlouhodobě podporovat.

V České republice je v současnosti 27 regionů, z nichž každý podporuje na desítky certifikovaných výrobců. Kompletní přehled o regionálních značkách v České republice najdete na webu - www.regionalni-znacky.cz.

Komu je regionální značka udělována?

 • Potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
 • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
 • Služby – ubytovací a stravovací zařízení
 • Zážitky – např. akce, workshopy, dílny, speciální semináře apod.

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Pro zájemce o značku

A – Žádost a udělení certifikátu

 1. Každý zájemce o značku musí vyplnit žádost, která je třeba zaslat minimálně 2 týdny před zasedáním certifikační komise na adresu Destinační agentury České středohoří o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice – Žádost a dokumenty ke stažení
 2. K vyplněné žádosti je nutné přiložit vzorek výrobku.
 3. Žádost posuzuje certifikační komise, která probíhá zpravidla 1x – 2x ročně na jaře (duben, květen) a na podzim (listopad) před certifikační komisí.
 4. Po schválení žádosti certifikační komisí je udělen certifikát na dobu 2 let, který žadatele opravňuje k užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
 5. Po uplynutí období platnosti certifikátu je nutné vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 3 roky.
 6. Při vydání certifikátu s Vámi Destinační agentura České středohoří, o.p.s. jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.

V případě dotazů, konzultací a dalších informací k regionální značce v Českém středohoří se můžete obrátit na koordinátora:

Ing. Radana Kubíčková / rz@ceskestredohori.info / +420 601 595 009

B – Poplatky

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500 Kč.

Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky. Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek, resp. službu, nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 750 Kč. Poplatek se hradí na základě faktury vystavené koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem koordinátora (Destinační agentury České středohoří).

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky během roku hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

 • OSVČ a osoby vykonávající příležitostnou činnost: 500 Kč
 • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 1 000 Kč
 • firmy s 10 a více zaměstnanci: 2 000 Kč

Poplatek je hrazen vždy v plné výši jednou ročně k 31. 7. na základě vystavené faktury koordinátore, bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Přijaté poplatky jsou koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“. Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

D – Kontakty

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Regionální koordinátor systému regionálních značek
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
ops.stredohori.cz
www.regionalni-znacky.cz

Ing. Radana Kubíčková
Regionální koordinátorka projektu
Telefon: +420 412 871 140
E‑mail: rz@ceskestredohori.info