IMG_9614_F.jpg

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Ústí nad Labem

Kostel v centru Ústí nad Labem představuje jednu z dominant krajského města.

Je nazýván kostelem se šikmou věží. K vychýlení došlo po bombardování města roku 1945. Věž je vychýlena od kolmé osy téměř o dva metry a je nejšikmější věží v zemích na sever od Alp. První doložené písemné zmínky o kostelu pocházejí z roku 1249. Za husitských válek byl kostel poničen, obnova trvala do roku 1530. Dnešní podoba je z konce 19. století, kdy byl přestavěn v novogotickém stylu architektem J. Mockerem. Nejcennějším prvkem je pozdně gotický hlavní oltář z roku 1498, pocházející z kostela v Pirně. Kostel dnes obklopuje moderní centrum Forum. Setkávají se tak tisíciletá historie a současnost.

Kontakt

Adresa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Bílinská
Ústí nad Labem

Kategorie

Sakrální památky