kostel-zvestovani-panny-marie-7.jpg

Kostel Zvěstování Panny Marie – Litoměřice

Významnou kulturní památkou je Kostel Zvěstování Panny Marie. Ten se nachází nedaleko Tyršova mostu přes Labe a je tak dobře viditelný při příjezdu do Litoměřic.

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii je významnou památkou barokní architektury postavenou v letech 1701-1731 Octaviem Broggiem.

Galerie využívala odsvěceného kostela v letech 1965 – 1975 jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny. Roku 1975 byl bývalý kostel předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely okresního archivu.

Roku 1992 byl předán zpět do užívání Severočeské galerii výtvarného umění. Ta zde spolu s Nadací Symposion uspořádala čtyři ročníky výtvarných sympozií: Baroko a dnešek a Otevřený dialog.

Kostel je v současnosti využíván především pro pořádání uměleckých výstav, mezinárodních výtvarných sympózií Severočeské galerie výtvarného umění a pro koncerty vážné hudby.

Kontakt

Adresa
Kostel Zvěstování Panny Marie - Litoměřice
Jezuitská
Litoměřice

Telefonní kontakt
+420 416 732 382

E-mail
info@galerie-ltm.cz

Webová stránka
galerie-ltm.cz

Facebook

Kategorie

Sakrální památky

Fotogalerie