chodby_terezin.jpg

Muzeum Terezína – pevnostní město a prohlídky podzemních chodeb

Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol evropského bastionového pevnostního stavitelství.

Muzeum Terezína a Informační centrum Retranchement 5

S historií pevnosti se můžete blíže seznámit v Retranchemenentu 5, kde je parkoviště a Informačním centrum a odkud se vychází i na prohlídky po opevnění a podzemních chodbách. V tomto návštěvnickém centru je k vidění také několik expozic o vzniku a fungování pevnosti Terezín. Během poutavé prohlídky se dozvíte řadu zajímavých informací a poznáte Terezín trochu jinak. Turistickým lákadlem je pak prohlídka podzemních chodeb s lucerničkou. 

Retranchement 5 je poslední obrannou linií pevnosti Terezín, jelikož uzavírá hrdlo Bastionu 5. Pokud by se stalo, že nepřítel po mnoha týdnech urputných bojů opanoval bastion, stál by mu v cestě již jen právě tento retranchement. Z valu jeho zelené střechy mohli proto střílet obránci a přízemí je vybaveno dělostřeleckými i pěchotními střílnami. Další kasematy v přízemí sloužily vojákům jako bezpečný úkryt během obléhání. Kromě toho zde po staletí fungoval tzv. pevnostní stavební dvůr. Dnes bychom možná řekli technické služby pro celou pevnost. Byla zde kovárna, kamenická, tesařská i truhlářská dílna a na vnějším prostranství dnešního parkoviště jámy na vápno a kůlny na uskladnění stavebního materiálu. Zde probíhala údržba a drobné opravy opevnění.

Dnes je zde zřízeno vůbec první Muzeum Terezína zabývající se historii města a pevnosti od založení až po období První republiky. Dozvíte se zde, proč a jak pevnost vznikla a jak se stavěla. Jak se v ní žilo i jak se ve 20. století bourala, tedy vlastně v případě Terezína nebourala. Sedm sálů vás provede staletími i jednotlivými tématy. Uvidíte model dobývání pevnosti, i obrovský model Terezína jako takového. Prohlédnete si vojenskou výzbroj i výstroj od Marie Terezie až po T. G. Masaryka. Dozvíte se, kolik bylo ve městě hospod a kolik nevěstinců a mnoho dalších zajímavostí. Odsud se s průvodcem vyráží na prohlídky zdejšího jedinečného opevnění a podzemních chodeb. Nezbytnou součástí Retranchementu 5 je Informační centrum Terezína.

Otevřeno je zde každý den od 9 do 17 hodin.

Pevnost Terezín a opevnění

Jeden ze světových unikátů Terezína je právě jeho opevnění, které se jako jedno z mála dochovalo do dnešních dnů a to téměř v nepoškozeném stavu. Navíc oproti jiným pevnostem Terezín představuje naprostou špičku a vrchol bastionového opevnění po staletí vyprecizovaného k dokonalosti.

Pevnost Terezín se skládá v zásadě ze tří částí a ze tří navzájem propojených obranných systémů. Jihozápadně od ohbí Labe, kde se stáčí od jihu na západ k Litoměřicím, leží za starým korytem Ohře tzv. Malá pevnost neboli Fort. Západně od ní mezi novým a starým korytem Ohře se nacházejí Horní a Dolní Retranchement - v podstatě opevněné louky. Ještě dále na západ za stavidlovým mostem přes novou Ohři se rozkládá Hlavní pevnost - nejdůležitější část opevnění.

Obrana pak sestává ze tří systémů. Prvním a nejviditelnějším je pásmo místy až trojitých navzájem se kryjících zemních valů. Ty postupují od kryté cesty doplněné lunetami přes vedlejší příkop ke kontragardám a ravelinům s reduity. Za nimi se teprve rozprostírá hlavní příkop, pak teprve kurtina krytá kleštěmi a věnec osmi bastionů ze kterých je většina opatřena navíc retranchementy a kavalíry. Ty představují poslední obrannou linii.

Celou jižní stranu Terezína od Bastionu 3 až po Malou pevnost kryje záplavová kotlina a druhá kryje Hlavní a Malou pevnost od severu až skoro k Labi. Ty bylo možné dle potřeby zaplavit a jediný přístup tak zůstal jen od západu a od východu proti Malé pevnosti. Současně vodní manévr umožňoval úmyslné zaplavení příkopů až 3 metry vysokou ničivou vlnou, která by smetla každého útočníka. Posledním obranným systémem jsou minové chodby vedoucí v jednotlivých prvcích, pod krytou cestou a zejména pod glacisem pevnosti tam, kde nebylo možno prostor zaplavit.

Navíc pod trojím pásem obranných systémů se klikatí spleť desítek kilometrů podzemních chodeb. To vše a ještě mnohem víc můžete během prohlídky vidět. Jako obránci před staletími projdete napříč celým opevněním až hluboko do spletitých podzemních chodeb, kde můžete za svitu luceren prozkoumat jejich tajemství.

Otevřeno: pondělí - neděle 9:00 - 17:00 hod.

Bližší informace vám pak rádi sdělí v Informačním centru.

Kavalír 2

Kavalír je součást vnitřní obranné linie pevnosti. Je umístěn do nitra bastionu 2, aby tak zvýšil obranyschopnost jižní strany Terezína. Kdyby nepřítel dobyl bastion, v cestě by mu stál právě tento tzv. kavalír. Jeho první patro by se v tom případě změnilo v dělostřeleckou pevnost chrlící oheň a zkázu na útočníka. Proto je vyšší než okolní opevnění a na jeho zelených střechách je hned několik postavení pro děla, která odsud měla široký rozhled.

Kromě toho byl Kavalír 2 jednou z nejdůležitějších částí pevnosti. V přízemí, kryty mohutným valem zelených střech a okolním opevněním, byly umístěny pevnostní pekárny. Do dnešních dnů se bohužel nedochovaly, ale v dávných dobách se zde mohlo upéci až téměř 75 tun chleba denně.

Dnes si na vojenský dvorek Kavalíru 2 chodí děti hrát, zkouší psaní brkem a tuší, poznávají zvířátka a mohou si i pohladit ovečky, kozičky nebo prasátko Princeznu. Dospěláci se pobaví nad vtipy slavného humoristického malíře a kreslíře Jiřího Wintera – Neprakty, jehož díla rozesmávají již několik generací. Nato může celá rodina vyrazit do exotických dálek, které nabízí Muzeum La Grace, se skutečným podpalubím plachetnice brázdící moře v 18. století. 

Kontakt

Adresa
Informační centrum Retranchement 5
Dukelských hrdinů 43
411 55 Terezín

Telefonní kontakt
+420 775 711 881

E-mail
info@pevnost-terezin.cz

Webová stránka
www.pevnost-terezin.cz

Facebook

Kategorie

Muzea a galerie

Fotogalerie