20201024_130100.jpg

Naučná stezka Boreč

Tříkilometrové putování po oblasti, na první pohled nezajímavého vrchu Boreč, patřící k nejdéle chráněným územím u nás.

Právě vrch Boreč nabízí svědectví neobvyklých přírodních úkazů. Podmanivá panoramata doplňuje jedinečná flóra. Naučná stezka Boreč má 9 informačních panelů.

Co vás na naučné stezce čeká?

Borečský vrch se spolu s Lovošem nachází poblíž města Lovosice. Návštěvníkem Českého středohoří může být snadno považován jen za jeden z mnoha kopců, které zde tvoří působivé panoráma. Svojí výškou 469 metrů není zvláštní dominantou ani nemá na první pohled ničím výjimečný tvar. Přesto patří k atraktivním turistickým cílům této oblasti a ve Středohoří je jedním z nejstarších chráněných území.

Společně s Lovošem má další prvenství. To se týká vybudování první okružní naučné stezky, která od roku 1981 přibližuje veřejnosti jedinečné hodnoty a vzácné přírodní jevy těchto dvou chráněných území. Nověji se pak Borečský vrch stal jednou z prvních evropsky významných lokalit, které jsou na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří součástí soustavy NATURA 2000.

Na rozdíl od mnoha jiných vrchů je Borečský vrch hojně navštěvován v každém ročním období, protože nabízí jak proměnlivé pohledy na okolní krajinu, tak vždy něco jiného z živé i neživé přírody. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je v hluboké zimě jedinečný systém ventarol, na jaře a v létě vzácná květena a později krásně barevné scenérie okolních kopců a hor.

Důvodem k zařazení mezi evropsky významná chráněná území je výskyt kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklec otevřený, ale již předtím zde byla v roce 1951 vyhlášena přírodní rezervace s cílem zachovat celá společenstva rostlin teplých strání, skal, sutí a také hajní květenu tohoto homolovitého vrchu zajímavého i výstupy teplých a vlhkých par z puklin na jeho temeni v zimním období a naopak studeného vzduchu ze sutí na úpatí během jara a léta. Na exhalace teplého vzduchu je vázán výskyt unikátního druhu mechorostu ze skupiny játrovek, který zdejšímu vrchu vděčí za svoje jméno –  borečky vzácné.

V roce 1992 byl Borečský vrch podle nového zákona o ochraně přírody a krajiny převeden do kategorie národní přírodní památka.

Trasa

1. Stezku můžete začít buď v obci Režný Újezd a vyjít na vrchol a následně jej celý obejít. Trasa měří necelé 3 km.

2. Druhou variantou je začít trasu v obci Boreč a vydat se nejdříve po zelené turistické a následně se napojit na naučnou stezku. Vystoupat na vrchol a celý kopec obejít. Tato varianta má 4,5 km.

Kontakt

Adresa
CHKO České středohoří
Michalská 260/14
Litoměřice

Telefonní kontakt
+420 416 574 610

E-mail
cstred@nature.cz

Webová stránka
ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Kategorie

Stezky a výlety

Fotogalerie