rckepamatky-roudnickyzamek-obr1.jpg

Lobkowiczký zámek

Raně barokní zámek v Roudnici nad Labem vznikl v letech 1652 – 1684 na místě původního románského hradu, který byl v pozdějších obdobích rozšiřován a upravován.

Počátkem 2. pol. 16. století bylo za Jana Tarnovského z Tarnova postaveno italskými mistry východní křídlo, navazující na okrouhlou věž tvořící východní zakončení hradu. Další stavební úpravy následovaly po převzetí panství Vilémem z Rožmberka v roce 1575. Jeho čtvrtá manželka, kněžna Polyxena z Pernštejna, se po smrti manžela znovu v roce 1603 provdala, a to za Zdeňka Vojtěcha Popela, 1. knížete z Lobkowicz. Po jejich sňatku byl zámek dále rozšiřován a manželé nechali vybudovat nové západní křídlo. Tím získal hradní areál svůj typický uzavřený lichoběžníkový půdorys.

Zcela nová stavební epocha nastala za Václava Eusebia, 2. knížete z Lobkowicz. Ten se rozhodl v roce 1652 pro radikální přestavbu původního areálu. Prvním z přizvaných italských architektů byl Pietro Colombo, který provedl opravy stávajícího areálu. Následně Francesco Caratti navrhl pravidelný půdorys o čtyřech křídlech kolem uzavřeného obdélného nádvoří. Podílel se však jen na přípravných pracích a na realizaci spodních pater východního křídla. Navázal na něj Carlo Orsolini, který však záhy zemřel. Stavební dozor po něm převzal Antonio Porta (1668), který stavbu započatou v roce 1652 dovedl v roce 1684 k úspěšnému završení.

Zámek byl zařízen velmi hodnotným mobiliářem. Součástí zámku byla i lobkowiczká knihovna, do níž byla v 17. století přemístěna slavná sbírka rukopisů humanisty Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, lobkowiczký rodový archiv a umělecké sbírky, jejíž součástí byla vynikající sbírka zbraní, rozsáhlý soubor italské a delftské fajáns, porcelánu, stříbra, skla, miniatur a nábytku. V zámku se také nacházela proslulá roudnická sbírka obrazů, jež vznikla spojením obrazáren rožmberské, pernštejnské a lobkowiczké, s vynikajícím souborem portrétů od španělských, nizozemských i středoevropských malířů.

Za druhé světové války sloužil zámek jako kasárna německé armádě, po ní armádě české. Zámek Roudnice nad Labem byl navrácen restitucí v roce 1992 původnímu majiteli Martinu Lobkowiczovi. Až do r. 2008 zde sídlila vojenská konzervatoř.

Další informace o prohlídkách zámku a hradu.

Kontakt

Adresa
Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88
Roudnice nad Labem

Webová stránka
www.vyletnarip.cz

Facebook