hradycs-skalka-obr1.jpg

Skalka

Hrad Skalka se poprvé připomíná roku 1357, kdy je zmiňován Petr zvaný Skála z rodu Kaplířů ze Sulevic.

V průběhu staletí byla Skalka v držení několika šlechtických rodin, mimo jiné i Hrzánů z Harasova. Za třicetileté války, roku 1639, byl hrad Skalka zpustošen švédskými vojsky. Jeho zdiva Hrzánové následně použili při budování barokního zámku, jehož renesanční předchůdce však v místě vznikl možná už před rokem 1579. Skalka byla malým dvojdílným hradem. Předhradí, z něhož se prakticky nic nedochovalo, leželo na jihozápadě. Drobné jádro na severovýchodě zaujímalo výrazný skalní suk, korunující temeno návrší. V nejvyšším místě staveniště se tyčí věž s překvapivě dochovanými stínkami cimbuří, která je vysoká 15,5 m a má nepravidelný půdorys; vstup do věže se nachází ve výšce 9,5 m nad zemí. Uvnitř věže lze vidět nápisy, které zde vyryli vězni (v době, kdy věž sloužila jako vězení) a později turisté. Věž svojí hmotou kryje malé prostranství, kde patrně stával dnes zcela zaniklý palác. Zámek, stojící na severním úpatí hradní skály, je obdélná dvoupatrová barokní budova s krátkým bočním křídlem. Hlavní vstup do objektu se nacházív dlouhém severozápadním průčelí. Fasády budovy člení pilastrový řád.

Článek z novin:

Nevelké sídlo místních panských rodů, připomínané poprvé roku 1357, se bez větších peripetií dočkalo třicetileté války, kdy je zničili Švédové. Z trosek hradu postavili následně Hrzánové z Harasova novou zámeckou budovu, jejíž siluetu značně neobvyklým způsobem obohacuje stará hradní věž. V prostorách zámku jsou umístěny výstavy regionálních umělců a malá expozice hradů Českého středohoří. Přístup od: obec Vlastislav

Kategorie

Fotogalerie