kalich (1).jpg

Vyhlídka Kalich – Litoměřice

Vyhlídka či rozhledna Kalich se nachází v samotném centru města Litoměřice v tzv. Domě pod bání (též Dům Kalich).

Dům Kalich byů původně nazývaný Dům pod bání stojí na Mírovém náměstí a na své střeše nese neobvyklou vyhlídku (a symbol města Litoměřice) – věž ve tvaru kalichu.Věžička má kapacitu 12 osob a jsou zde uskutečňovány prohlídky s výkladem.

Nově od roku 2022 je v podkroví zpřístupněna nová expozice o vyhlídka Kalich - její historii i rekonstrukci z roku 2021.

Celý dům pochází již z počátku 16. století a v samotné věži se v minulosti uskutečňovaly např. zasedání městské rady. Dnes slouží jako turistický cíl a je také symbolem města. Je zde rozhled prakticky na celé město Litoměřice a také do přilehlého okolí.

Vyhlídka Kalich patří mezi nejvyhledávanější turistické památky města.

Historie

Původně pozdně gotický dům z první poloviny 16. století, který pro rodinu Mrázů z Milešovky přestavěl do renesanční podoby italský stavitel Ambrož Balli, je významným městským domem v Litoměřicích. Jan Samuel Mráz nechal tento dům přestavět v letech 1570–1580 do dnešní základní podoby s kalichovitou bání. Mrázové zde zastávali úřad perkmistrů hor viničných a městských radních. Dům byl používán nejen ke slavnostním příležitostem pro příbuzenstvo, ale byl i propůjčován vzácným návštěvám Litoměřic. Ve věži Kalichu se konala zasedání městské rady. Při zasedáních měl každý radní jedno okénko, do kterého vyvěšoval vlajku – na první pohled tak bylo zřejmé, kteří radní se zasedání účastní.

Po smrti majitele domu, Zikmunda Mráze, mělo velký zájem o dům město, které se již v roce 1629 pokusilo převést dům do vlastní správy. To se zdařilo až roku 1665, kdy byla opravena věž poškozená bleskem. V roce 1877 bylo v přízemí umístěno první zdejší muzeum. Dnes v domě sídlí městský úřad a informační centrum, které je zároveň vstupní branou pro návštěvu věže.

Kontakt

Adresa
Vyhlídka Kalich
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice

Telefonní kontakt
+420 416 916 440

E-mail
info@litomerice.cz

Webová stránka
www.litomerice.cz

Facebook

Kategorie

Rozhledny a vyhlídky

Fotogalerie