Zřícenina hradu Blansko.jpg

Zřicenina hradu Blansko

Zřícenina hradu Blansko se nachází na výrazném kopci u Ryjic nedaleko Ústí nad Labem

Na místě jsou dnes patrné pozůstatky středověkého sídla, které bylo zbudováno na sklonku 14. století pány z Vartenberka. Hrad svou rezidenční funkci plnil do konce 16. století, v důsledku třicetileté války byl zničen a postupně chátral. Dodnes se z památkově chráněného objektu dochovaly relikty obvodových zdí paláce, věže a bašty.

Zřicenina hradu Blansko je přístupná z několika míst. Po žluté ze vsi Blansko, po zelené z Mirkova nebo pak z Ryjic, odkud vedou obě barvy souběžně.

Kontakt

Adresa
Spolek pro záchranu hradu Blansko
Ryjice 14
Ústí nad Labem

Telefonní kontakt
+420 472 733 705

E-mail
info@hradblansko.cz

Webová stránka
www.hradblansko.cz

Facebook

Kategorie

Hrady a zříceniny