Lezení Bořeň (1).jpg

Bořeň

Masív Bořně patří geologicky do Českého středohoří, leží na jeho SZ okraji.

Národní přírodní rezervací vede naučná stezka na vrchol. Můžeme zde vidět smíšený suťový les s lípou, javorem, jasanem a borovicí lesní, skalní stepi, skalní výchozy a suťová pole. Z rostlin se zde setkáme s tařicí skalní nebo hvězdnicí alpskou. Z živočichů se vyskytují výr velký, kavka obecná, žluva hajní, ropucha zelená, užovka hladká, otakárci fenyklový a ovocný, pavouk stepník rudý. Bořeň je také známá horolezecká destinace a z vrcholu je krásný výhled na okolí.

Kontakt

Adresa
Informační centrum Bílina
Břežánská 50/4
418 01 Bílina

Telefonní kontakt
+420 476 810 985

E-mail
info@icbilina.cz

Webová stránka
www.icbilina.cz

Kategorie

Rozhledny a vyhlídky Vrcholy Lezecké terény a stěny