Vrcholy

Lovoš

Lovoš je výrazný vrchol Českého středohoří a oblíbený turistický cíl. Tvoří přirozenou dominantu Lovosic a okolí.

Milešovka

Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry také nejvyšší horou Českého středohoří.

Říp

Zdaleka viditelná hora tyčící se do výšky 456 m n. m. s románskou rotundou na vrcholu. K hoře Říp se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Tím je od nepaměti jedním ze základních symbolů národa českého. Z vrcholových vyhlídek se naskýtají daleké výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska.

Boreč

Kraj kolem obce Boreč se nachází v kotlině, která je chráněná čedičovými vrchy, Borečským vrchem (449 m), Sutomským vrchem (505 m), Jezerkou (471 m) a Ovčínem (431 m). Svahy kopců jsou porostlé travinnými společenstvy, skalkami i listnatými lesy, vyskytují se zde i oskeruše. Zajímavostí Borečského vrchu – „Kouřové hory“ jsou výrony teplého vlhkého vzduchu – ventaroly, kde se udržuje stejná teplota po celý rok.

Bořeň

Masív Bořně patří geologicky do Českého středohoří, leží na jeho SZ okraji.

Buková hora a Humboldtova vyhlídka

Buková hora (683 m n. m.) je čedičová dominanta Verneřického středohoří.

Dlouhý vrch

Dlouhý vrch leží v Českém středohoří asi 5 km severně od Litoměřic.

Holý vrch

Tato přírodní rezervace zaujímá část erodovaného zbytku příkrovu olivinického nefelinitu (alkalická hornina podobná čedičům). Je to relativně plochý vrch v CHKO České středohoří u obce Hlinná.

Hradišťany

Hradišťany jsou se svojí nadmořskou výškou 752 metrů druhou nejvyšší horou Českého středohoří.

Hradiště

Výrazná dominanta nad Litoměřicemi (přírodní památka 545 m n. m.), zčásti zalesněná hora se stepními loukami, skalnatými výběžky a sutěmi.

Kalvárie – Tři Kříže

Vrchol Kalvárie s nadmořskou výškou 239 m n. m. je částí polabského masivu České Brány (Porta Bohemica) na pravém břehu Labe se třemi kříži na vrcholu.

Kletečná

Kletečná je jeden z dominantních vrcholů Českého středohoří.

Lipská hora

Méně známý vrch Českého středohoří nabízející však jeden z nejkrásnějších pohledů na České středohoří.

Oblík

Bezlesá silueta dominantního, 509 m vysokého vrchu Oblíku na jižním okraji Českého středohoří je nedílnou součástí krajinného panorama města Loun. O jeho mimořádném významu z přírodovědného hlediska hovoří status národní přírodní rezervace.

Pařez

Vrch Pařez s nadmořskou výškou 736 n m. m. je výrazná hora u Štěpánovské cesty. Jedná se o třetí nejvyšší vrchol Českého středohoří.

Radobýl

Vrch Radobýl (399 m n. m.) je přírodní památkou s těžbou odkrytým severojižním profilem s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností čedičové horniny a uspořádáním sloupců v různých směrech.

Raná

Vrch Raná spolu se sousedním vrchem Oblíkem představuje hlavní krajinnou dominantu města Loun, od něhož se nachází 6 km severozápadním směrem.

Sedlo

Sedlo (726 m n. m.) je jednou z dominant Českého středohoří viditelnou z dálky.

Sovice

Sovice (278 m n. m.) je vrch Úštěcké pahorkatiny nedaleko města Hoštka.

Trojhora

Trojhora (451 m n. m.) vytváří výrazný vrchol krajiny Českého středohoří. Nalezneme jihozápadně od Třebušína na Litoměřicku.

Varhošť

Vrch Varhošť je oblíbeným turistickým cílem a najdete ho nedaleko vesničky Kundratice.