vrchparez.jpg

Pařez

Vrch Pařez s nadmořskou výškou 736 n m. m. je výrazná hora u Štěpánovské cesty. Jedná se o třetí nejvyšší vrchol Českého středohoří.

Příkřejší a vyšší jsou severerní a východní svahy. Zde je také rozptýlená suť a při úpatí je plášť hory místy porušený sesuvy. Na jihovýchodním svahu najdeme starý lom se stěnami až 20 m vysokými, s deskovitou, klenbovitě uspořádanou. Lesní porosty jsou převážně smíšené listnaté. Na vrcholu nás zaujmou zbytky kamenného zdiva kruhového půdorysu, připomínající nejspíše válcovou věžovitou stavbu.

Kontakt

Adresa
Kostomlaty pod Milešovkou

Webová stránka

Kategorie

Vrcholy