vrchparez.jpg

Pařez

Vrch Pařez s nadmořskou výškou 736 n m. m. je výrazná hora u Štěpánovské cesty. Jedná se o třetí nejvyšší vrchol Českého středohoří.

Příkřejší a vyšší jsou severerní a východní svahy. Zde je také rozptýlená suť a při úpatí je plášť hory místy porušený sesuvy. Na jihovýchodním svahu najdeme starý lom se stěnami až 20 m vysokými, s deskovitou, klenbovitě uspořádanou. Lesní porosty jsou převážně smíšené listnaté. Na vrcholu nás zaujmou zbytky kamenného zdiva kruhového půdorysu, připomínající nejspíše válcovou věžovitou stavbu.

Kontakt

Adresa
Kostomlaty pod Milešovkou

Kategorie

Vrcholy