tipyvms-05-obr1.jpg

Boreč

Kraj kolem obce Boreč se nachází v kotlině, která je chráněná čedičovými vrchy, Borečským vrchem (449 m), Sutomským vrchem (505 m), Jezerkou (471 m) a Ovčínem (431 m). Svahy kopců jsou porostlé travinnými společenstvy, skalkami i listnatými lesy, vyskytují se zde i oskeruše. Zajímavostí Borečského vrchu – „Kouřové hory“ jsou výrony teplého vlhkého vzduchu – ventaroly, kde se udržuje stejná teplota po celý rok.

Vrch Boreč je 449 m vysoký významný kopec je dokonalou kupou vypreparovaného tělesa, tvořeného trachytem s příkřejšími a vyššími severními a severovýchodními svahy, na kterých najdeme rozsáhlé sutě s pestrou květenou.

Ve vrcholové oblasti jsou v zimě patrné výrony teplého vlhkého vzduchu – ventaroly, ve kterých se udržuje stejná teplota po celý rok, proto se jí říká i „Kouřová hora“. Zbytek kopce porůstá přirozený listnatý les s dubem, bukem, habrem, jasanem a lípou. Vrch Boreč byl v roce 1951 vyhlášen národní přírodní rezervací. Od roku 1981 můžeme okolí Borče poznat díky naučné stezce, která vede z Režného Újezdu, přes vrchol kopce a opět se do obce vrací.

Pohledy z vrcholků hory nejen do jihovýchodního okraje Českého středohoří patří k velmi zajímavým. Touto částí destinace České středohoří a Podřipsko vede žlutá a zelená TZ, cyklotrasa č. 25 i Tyršova naučná stezka a spadá sem několik přírodních památek.

Stejnojmenná obec Boreč, ležící v nadmořské výšce 325 m, je datována od roku 1227. Ves Boreč je poprvé zmiňována v Otakarově listině a byla v majetku pražského kláštera sv. Jiří. Boreč je malé návesní sídlo v kotlince mezi Borečským vrchem, Sutomským vrchem, Jezerkou a Ovčínem v poloze chráněné prakticky ze všech stran. Na návsi je kaple z roku 1910 se dvěma sloupy a trojúhelníkovým štítkem s Božím okem a šestibokou hřebenovou zvoničkou s křížkem. Při silnici z Režného Újezdu si můžeme prohlédnout zrestaurovaný barokní pomník s křížem.

Kontakt

Adresa
Boreč

Velemín - místní část Boreč

Webová stránka
www.velemin.cz

Kategorie

Vrcholy Přírodní zajímavost