Přírodní zajímavost

Konojedské bochníky – Úštěk

Konojedské bochníky, přesněji označované jako Dubí hora, je stěna starého lomu a nachází se na kraji obce Konojedy.

Plešivec

Plešivec nebo též Ledový vrch (lidově zvaný též Jordán) je vulkanická čedičová kupa asi 4 km severozápadně od města Litoměřice v CHKO České středohoří.

Porta Bohemica – Brána do Čech

Bránou Čech se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří.

Vaňovský vodopád

Vodopád se nachází na místní částí Vaňov v Ústí nad Labem. Jedná se o oblíbený turistický cíl a přírodní zajímavost.

Bílé stráně

Bílá stráň, protáhlé, dvouvrcholové návrší nepravidelného tvaru s nadmořskou výškou 354 m, se rozkládá mezi Litoměřicemi, Žitenicemi a Skalicí. Jedna z užších stran je zakončena Mostnou horou s rozhlednou, opačná strana se svažuje do úzkého údolí, nad kterým se vypíná do výšky 590 m n. m. Křížová hora.

Bobří soutěska s vodopády

Bobří soutěska je romantická skalnatá rokle na Bobřím potoce.

Boreč

Kraj kolem obce Boreč se nachází v kotlině, která je chráněná čedičovými vrchy, Borečským vrchem (449 m), Sutomským vrchem (505 m), Jezerkou (471 m) a Ovčínem (431 m). Svahy kopců jsou porostlé travinnými společenstvy, skalkami i listnatými lesy, vyskytují se zde i oskeruše. Zajímavostí Borečského vrchu – „Kouřové hory“ jsou výrony teplého vlhkého vzduchu – ventaroly, kde se udržuje stejná teplota po celý rok.

Dobříňský háj a obec Dobříň

Přírodní památka představující lužní les údolní nivy řeky Labe s rozlohou více než 21 ha je domovem chráněné sněženky podsněžníku a ohrožených druhů hmyzu.

Geopark NS Hlinná-Kamýk

Expozice vzorků typických hornin Českého středohoří je umístěná v areálu Správy CHKO České středohoří, je pozvánkou do oblasti s pozoruhodnou geologickou stavbou a mimořádným charakterem krajiny.

Holý vrch

Tato přírodní rezervace zaujímá část erodovaného zbytku příkrovu olivinického nefelinitu (alkalická hornina podobná čedičům). Je to relativně plochý vrch v CHKO České středohoří u obce Hlinná.

Kamenné slunce

Kamenné slunce je unikátní přírodní zajímavost nedaleko obce Hnojnice.

Nebočadský luh – Nebočady

Přírodní památka se nachází jižně od Děčína při pravém břehu Labe.

Oparenské údolí

Malebné Oparenské údolí je dlouhé cca 6 km a táhne se od Velemína k Malým Žernosekám.

Průčelský vodopád a kaple sv. Anny – Brná

Nenápadný vodopád ve svahu obce Brné v létě přinese stín, v zimě dobrodružnou výpravu.

Skalní hřib

Nedaleko obce Velké Březno se nachází zajímavý skalní útvar Skalní hřib.

Sovice

Sovice (278 m n. m.) je vrch Úštěcké pahorkatiny nedaleko města Hoštka.

Trojhora

Trojhora (451 m n. m.) vytváří výrazný vrchol krajiny Českého středohoří. Nalezneme jihozápadně od Třebušína na Litoměřicku.

Vrkoč – Ústí nad Labem

Geologicky zajímavá národní přírodní památka známá především sloupcovým rozpadem čediče.