nebocadsky_luh.jpg

Nebočadský luh - Nebočady

Přírodní památka se nachází jižně od Děčína při pravém břehu Labe.

Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO České středohoří. K vidění je zde nádherná příroda s vyvinutým lužním lesem. Nebočadský luh je i zimoviště a hnízdiště vzácných druhů ptactva.

Kontakt

Adresa
Informační centrum Děčín
Karla Čapka 1441/3
Děčín

Telefonní kontakt
+420 412 532 227

E-mail
info@decinsko.info

Webová stránka
https://www.idecin.cz

Facebook

Kategorie

Přírodní zajímavost