Holý vrch.jpeg

Holý vrch

Tato přírodní rezervace zaujímá část erodovaného zbytku příkrovu olivinického nefelinitu (alkalická hornina podobná čedičům). Je to relativně plochý vrch v CHKO České středohoří u obce Hlinná.

Nejvyšší bod 577 m n. m. je také známý pod názvem Lysá hora. Z velmi strmého svahu vyčnívá několik skalek (mrazových srubů), rozdělených do svislých sloupců, někde i přes 10 m vysokých. Některé připomínají hradby s cimbuřím, jiné zase menhiry - např. tzv. Učitel a žáci.

Tato lokalita je místem výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. kriticky ohrožený koniklec otevřený (Pulsatilla patens), silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a jejich kříženec koniklec Hackelův (Pulsatilla ×hackelii). Jedná se o jedno z mála míst v Českém středohoří, kde se tyto druhy vyskytují společně.

Kromě nich je možné nalézt např. sasanku lesní (Anemone sylvestris), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii) a mochnu bílou (Potentilla alba). Na jejich ochranu zde byla 6. 7. 1949 na výměře 6,7 ha vytvořena přírodní rezervace, později zařazená mezi evropsky významné lokality a tím do soustavy Natura 2000. Od dob optima výskytu konikleců v 70. letech 20. století však došlo k poklesu jejich populací, protože koncem 80. let 20. století skončilo pravidelné obhospodařování pozemků. Zůstalo jen pár desítek trsů z dřívějších stovek exemplářů.

V současné době se situace řeší pravidelným vyřezáváním křovin a náletů, vypalováním stařiny, od r. 1999 byla znovu zavedena udržovací pastva ovcí.

Kontakt

Adresa
Hlinná

Webová stránka
www.hlinna.cz

Kategorie

Vrcholy Přírodní zajímavost

Fotogalerie