lipska_hora.jpg

Lipská hora

Méně známý vrch Českého středohoří nabízející však jeden z nejkrásnějších pohledů na České středohoří.

Lipská hora, někdy též Medvědice, je se svými 689 metry 8. nejvyšší hora Českého středohoří. V blízkosti je obklopena dalšími vrchy a hřeby, proto není příliš nápadná. Nejlépe je viditelná z jihovýchodní strany. Na vrchol vede odbočka z červeně značené turistické trasy vedoucí z Medvědic do Lhoty. Za poměrně náročný výstup s převýšením více než 200 metrů (ze Lhoty) je návštěvník odměněn krásným výhledem.

Velká čast Lipské hory je od roku 1951 chráněna jako přírodní rezervace. Ta zahrnuje jižní polovinu svahů a vrcholovou část výrazně asymetrického suku z trachytického znělce a byla vyhlášena z důvodu ochrany řady vzácných druhů rostlin, které se zde vyskytují. Především se jedná o hvozdík sivý a medvědici lékařskou. Z dalších vzácných druhů lze jmenovat modřenec tenkokvětý, bělozářku liliovitou, vemeník dvoulistý, medovník velkokvětý, lilii zlatohlávek a dřín jarní.

Kontakt

Adresa
Lipská hora

Třebenice - místní část Medvědice

Kategorie

Vrcholy

Fotogalerie