IMG_8834.jpg

Hradišťany

Hradišťany jsou se svojí nadmořskou výškou 752 metrů druhou nejvyšší horou Českého středohoří.

Leží nedaleko obce Hrobčice v okrese Teplice. Na vrchol vede červená turistická trasa a v dávné historii se zde nácházelo hradiště. To pocházelo z období mladší a pozdní body bronzové. Jde tak o významnou archeologickou lokalitu z knovízské kultury (8. až 6. století př. n. l.). Dodnes se zde zachovala dvojice valů a pozůstatek studně. Valy jsou místy vysoké až dva metry.

Vrcholná část je pak v současné době chráněna jako Přírodní rezervace Hradišťanská louka. Ta byla vyhlášna kvůli ochraně rostlinných společenstev podhorské louky, ve kterém je možné nalézt řadu vzácných druhů rostlin jako je upolín nejvyšší, hadí mord nízký, mochna bílá, kostřava ametystová, lilie zlatohlavá, plicník úzkolistý, hrachor různolistý a další. Vstavačovité rostliny (orchideje), které byly vůdčím motivem pro někdejší vyhlášení přírodní rezervace, se již po mnoho let nevyskytují. Vymizely především vinou nevhodného hospodaření na lokalitě.

Hradišťany nejsou úplně typický vrchol Českého středohoří. Vrch je tvořen hrásťově vyzdviženým tělesem na nefelinitovém příkrovu, ze kterého vybíhá směrem k severozápadu trachytový hřbet. Plochý, mírně ukloněný vrchol lemují strmé svahy s mrazovými sruby, osypy a balvanovými proudy. Svahy jsou porostlé smíšenými lesy se smrky, buky a javory.

Kontakt

Adresa
Hradišťany

Hrobčice

Webová stránka
www.hrobcice.cz

Kategorie

Vrcholy