motoracek_1.jpg

T5 Podřipský motoráček

Podřipský historický motoráček v sezóně brázdí tratě Českého středohoří a nabízí řadu krásných zastavení.

Trasa Podřipského motoráčku vede z Roudnice nad Labem přes Straškov, Mšené Lázně, Budyni nad Ohří až do Libochovic a opačně.

Zajímavostí na části trasy Podřipského motoráčku je jízda po již zrušené železniční trati. Zde během roku neprojíždí po kolejích žádný vlak. Podél této zrušené trati byly na umístěny v okolí zastávek informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.

Během turistické sezóny jede vlak od 30. 3. do 28. 10. - soboty, neděle a svátky.

Aktuální jízdní řád najdete v galerii nebo na webu Dopravy Ústeckého kraje.

 

Kontakt

Adresa
KŽC Doprava, s.r.o.
Meinlinova 336/1
Praha

E-mail
doprava@kzc.cz

Webová stránka
https://www.kzc.cz/?sekce=verejne_vlaky_osobni_doprava&stranka=podripsky_motoracek

Facebook

Kategorie

Doprava

Fotogalerie