IMG_0831.jpg

Terezín

Město Terezín je známé především díky pevnosti, jež vznikla poblíž soutoku Labe a Ohře za vlády císaře Josefa II. Na počest císařovy matky Marie Terezie dostala pevnost název Terezín.

Pevnostní město se nachází nedaleko Litoměřic a dnes je turisticky velmi navštěvovaným místem. Vydat se za historií můžete tak díky řadě zdejších expozic.

Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol evropského bastionového pevnostního stavitelství. Kromě věnce mohutných valů a hlubokých příkopů je vybavena také jedinečným a dodnes funkčním vodním systémem, který umožňoval zaplavovat příkopy i okolí pevnosti, a několika desítkami kilometrů podzemních chodeb. Mírou svého dochování představuje jedinečnou kulturní památku zapsanou na seznamu čekatelů UNESCO.

Kromě funkce pevnosti sloužil Terezín také jako vězení (Malá pevnost). Bylo zde mj. vězněno 500 vojáků rumburské posádky - účastníků největší vojenské vzpoury v českých zemích. V Terezíně zemřel roku 1918 Gavrilo Princip, hlavní aktér sarajevského atentátu, jehož čin byl záminkou k rozpoutání pekla první světové války.

Po obsazení zbytku českých zemí Hitlerovým Německem využili nacisté pevnostního systému ke zřízení policejní věznice pražského gestapa, do které byli posíláni vlastenci, členové odbojových skupin a další, režimu nepohodlné osoby z tehdejšího protektorátu a dalších zemí. Zdi Malé pevnosti poznalo asi 32 000 vězňů.

Popravy, hlad, nelidské zacházení a na konci války epidemie skvrnitého tyfu připravily o život 2 600 vězňů. Utrpení těch, kteří přežili terezínské peklo, však často nekončilo. Vězení v Terezíně pro ně bylo přestupní stanicí před vězněním v dalších věznicích, káznicích a koncentračních táborech na nacisty ovládaných územích.

Násilí se však neskrývalo pouze za zdmi Malé pevnosti. Od listopadu 1941 se samotné město Terezín stalo ghettem - sběrným a průchozím táborem, do něhož byli soustřeďováni příslušníci židovského etnika. Odtud lidé po tisícovkách odjížděli v transportech na svou poslední cestu do vyhlazovacích táborů. Do konce války bylo do Terezína dopraveno více než 150 000 lidí. Hlad, epidemie a neutěšené podmínky připravily přímo v Terezíně o život 35 000 vězňů.

Židovský hřbitov s krematoriem podává důležité svědectví: o lidské nenávisti a likvidaci těch, kteří se podle zvrácené nacistické ideologie stali méněcennými. Při cestě do Terezína stojí za návštěvu také Muzeum Ghetta. Jde o první stálou expozice o dějinách terezínského ghetta.

S historií pevnosti se můžete blíže seznámit v Retranchemenentu 5, kde je také parkoviště s Informačním centrum a odkud se vychází i na prohlídky po opevnění a podzemních chodbách. Dnes zrekonstruovaný Kavalír 2 vám nabízí zažít 18. století na vlastní kůži. K vidění jsou zde honosné salóny důstojníků i prosté ubikace vojáků, vojenský dvorek s živými zvířátky a unikátní muzeum La Grace se skutečným podpalubím. Do období našich prababiček a pradědečků se můžete přenést v jedinečném Muzeu Františka Josefa I., které se nachází v Dělostřeleckých kasárnách a k shlédnutí je zde více jak 2000 skvostů z období císaře Františka Josefa I.

Kontakt

Adresa
Terezín
Dukelských hrdinů 43
411 55 Terezín

Telefonní kontakt
+420 775 711 881

E-mail
info@projekt-terezin.cz

Webová stránka
terezin.cz

Kategorie

Města a obce

Fotogalerie