Lidová architektura

Muzeum v přírodě a historické drezíny – Zubrnice

Jediné muzeum v přírodě na severu Čech přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i její poválečnou proměnu.

Chotiněves

Uprostřed polností na dohled hřebene Českého středohoří je položena obec s podlouhlou vřetenovitou návsí s mimořádně dobře dochovanými ukázkami usedlostí z 18-20. století.

Dolní Nezly

Malebná náves s kapličkou uprostřed soustředí hodnotný celek převážně zděné patrové zástavby bývalých bohatých usedlostí, který je ojediněle doplněn stavbou s roubeným patrem.

Levín

Mezi Úštěkem a Verneřicemi stojí jako město na hoře starobylé městečko Levín s nezaměnitelnou a jedinečnou atmosférou.

Merboltice

Ve Verneřické části Českého středohoří se v délce asi 4 km táhne podél Merboltického potoka obec, která je ukázkou údolní lánové vsi.

Starý Týn

Obec připomínána již v 11. století čerpala donedávna své bohatství zejména z pěstování chmele.

Třebušín

Na svažitém terénu v dramatické krajině zalesněných kopců při úpatí hory Kalich se zříceninou hradu Jana Žižky leží dnes rozsáhlá obec s dominantou barokního kostela a zámku.