rckepamatky-uvodni.jpg

Za památkami města Roudnice nad Labem

Za roudnickými památkami se lze vydat po kruhově uspořádané pěší trase s řadou zastavení u vybraných památek. Výchozím místem je rozcestník u roudnického hradu.

Kompletní informace, rady a tipy na cestu vám dají v Informačním a dopravním centru Podřipska. Zde si můžete koupit i vstupenky do hradu a zámku, pokud byste okru chtěli doplnit o odborný výklad.

V centru dostanete mapu, tištěné publikace a můžete se zde i občerstvit.

rckepamatky-chramevan-obr1.jpg

Chrám Českobratrské církve evangelické

V roce 1900 evangelický sbor v Roudnici n. L. začal zvažovat výstavbu vlastního chrámu na základě finančních příslibů a darů především z Německa.

Velmi se v této věci angažoval farář Zimmermann z Porýní. Organizoval sbírky v Německu a zprostředkoval kontakt s dárkyněmi z Porýní, jež se rozhodly věnovat na stavbu chrámu 10 000 Marek. Jediným požadavkem bylo, aby byl chrám vystavěn dle německých plánů. To nakonec vedlo k rozhodnutí, že architektem bude němec Otto Kuhlmann.

Stavitelem chrámu byla firma Kohlík-Plechatý z Roudnice a stavební dohled byl svěřen Ing. Josefu Záleskému. Z finančních důvodů bylo upuštěno od plánované přístavby věže a fary. Rozpočet byl vyčíslen na 45 000 korun. Stavba chrámu započala 8. srpna 1908. Pod dohledem Ing. Záleského byla stavba dokončena ještě do zimy téhož roku! V červenci 1909 byl přijat návrh, aby byl chrám pojmenován na upomínku Jana Husa „Chrámem Betlémským”. Slavnostní shromáždění a vysvěcení chrámu se konalo 10. října 1909.

V červnu roku 1938 bylo rozhodnuto přistavit ke kostelu věž se třemi zvony. Věž byla postavena dle plánů architekta Kozáka a stavba zadána firmě Hádl-Hájek z Roudnice. Zvony odlila firma Matoušek z Brna. Věž i se zvony měla být hotova k 20. výročí republiky, tj. 28. října roku 1938, ale v souvislosti s okupací došlo k prodlevám, takže zvony byly dodány a vytaženy až 21. prosince 1938. To však stačilo, aby se ještě toho roku poprvé rozezněly z nové věže na vánoční svátky. Během války však věž o své dva zvony přišla. Musely být sborem odevzdány pro potřeby válečného úsilí nacistického Německa. Po skončení 2. světové války se podařilo zachránit menší zvon (s vyznačeným věnováním k 20. výročí republiky), který ve věži chrámu zvoní dodnes.