Hlinná - Kamýk.jpg

Naučná stezka Hlinná – Kamýk

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

Tato naučná stezka přibližuje geologický význam části území Českého středohoří a jeho přírodně-historické souvislosti. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny informačním panelem s uvedením charakteristiky lokality.

Trasa je dlouhá cca 10 km a nezávazná, jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek, anebo si vybrat pouze část trasy. Místní zajímavostí je mimo jiné přírodní rezervace Holý vrch.

hlinna-6-plesivec-obr1.jpg

Plešivec a geologie

Plešivec (Eisberg) – 509 m n. m. – také zvaný Ledový vrch - je lesnatý, vulkanický čedičový kužel. Přírodní památka se nachází v katastru obce Kamýk, asi 5 km severozápadně od města Litoměřice. V sutích při úpatí západního a severozápadního svahu vznikly trvalé ventaroly - tzv. Ledové jámy - dutiny ohraničené čedičovými balvany, v nichž se udržuje led a sníh do pozdního jara až léta. Jedná se o přírodní výtvor podléhající ochraně.

Geologie

Geologická charakteristika: Kóta 510 Plešivec je tvořena bazanitovou intruzí v pískovcích merboltického souvrství, která je obnažena v subvulkanické pozici. Eroze, která stále preparuje intruzivní těleso, má za následek vznik balvanité suti - kamenného moře. Při jeho vzniku zůstávají relativně hluboké nevyplněné prostory mezi jednotlivými balvany. Pokud není propojením prostor umožněna cirkulace vzduchu, pak se v nich hromadí těžší studený vzduch. V takové dutině může po zimním období vydržet zbytek sněhu ještě po dlouhou dobu. Toto je mechanismus vzniku ledových jam - chráněného fenoménu lokality Plešivec.

Velkou část Plešivce pokrývá smíšený les. Na jihu se rozprostírá velké suťové pole. Další se nalézají na západním a severozápadním svahu hory. Na vrcholu je ze suti vytvořena kamenná cesta. Suťová pole složená z poměrně stejně velkých úlomků se nazývají droliny. Ty se nevyskytují pouze zde, ale i na dalších kopcích v této oblasti.

Mimo chráněnou lokalitu při cestě k Plešivci (cca 500 m západně od křižovatky v Hlinné) je v lese opuštěný lůmek v pískovcích merboltického souvrství. Na jižním svahu vrchu stojí barokní kaple sv. Jana Křtitele, šestiboká stavba s vysokou kupolovitou střechou a lucernou. Původně byla renesanční hrobkou Viléma ze Lstiboře († 1551), dnešní podobu získala v roce 1660.

Fotogalerie