Hlinná - Kamýk.jpg

Naučná stezka Hlinná – Kamýk

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

Tato naučná stezka přibližuje geologický význam části území Českého středohoří a jeho přírodně-historické souvislosti. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny informačním panelem s uvedením charakteristiky lokality.

Trasa je dlouhá cca 10 km a nezávazná, jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek, anebo si vybrat pouze část trasy. Místní zajímavostí je mimo jiné přírodní rezervace Holý vrch.

Holý vrch.jpeg

Holý vrch

Tato přírodní rezervace zaujímá část erodovaného zbytku příkrovu olivinického nefelinitu (alkalická hornina podobná čedičům). Je to relativně plochý vrch v CHKO České středohoří u obce Hlinná.

Nejvyšší bod 577 m n. m. je také známý pod názvem Lysá hora. Z velmi strmého svahu vyčnívá několik skalek (mrazových srubů), rozdělených do svislých sloupců, někde i přes 10 m vysokých. Některé připomínají hradby s cimbuřím, jiné zase menhiry - např. tzv. Učitel a žáci.

Tato lokalita je místem výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. kriticky ohrožený koniklec otevřený (Pulsatilla patens), silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a jejich kříženec koniklec Hackelův (Pulsatilla ×hackelii). Jedná se o jedno z mála míst v Českém středohoří, kde se tyto druhy vyskytují společně.

Kromě nich je možné nalézt např. sasanku lesní (Anemone sylvestris), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii) a mochnu bílou (Potentilla alba). Na jejich ochranu zde byla 6. 7. 1949 na výměře 6,7 ha vytvořena přírodní rezervace, později zařazená mezi evropsky významné lokality a tím do soustavy Natura 2000. Od dob optima výskytu konikleců v 70. letech 20. století však došlo k poklesu jejich populací, protože koncem 80. let 20. století skončilo pravidelné obhospodařování pozemků. Zůstalo jen pár desítek trsů z dřívějších stovek exemplářů.

V současné době se situace řeší pravidelným vyřezáváním křovin a náletů, vypalováním stařiny, od r. 1999 byla znovu zavedena udržovací pastva ovcí.

Kontakt

Adresa
Hlinná

Webová stránka
www.hlinna.cz

Kategorie

Vrcholy Přírodní zajímavost

Fotogalerie