zavinem-uvodni.jpg

Polabské stezky za vínem a poznáním

V rámci propojení možností atraktivit cestovního ruchu vznikla vzhledem k poloze litoměřické a mělnické vinařské podoblasti Polabská stezka.

Polabské stezky za vínem a poznáním spojuje dvě vinařské podoblasti Čech

Jedná se o propojení Litoměřické vinařské podoblasti a Mělnické vinařské podoblasti a jejich nejvýznamnějších turistických cílů a vinařských lokalit. Trasa začíná v Roudnici nad Labem a pokračuje např. přes Kyškovice, Hoštku, Štětí a Liběchov až do Mělníka. Na trase je umístěno několik informačních tabulí, které návštěvníkům poskytují informace o atraktivních turistických cílech v blízkosti trasy. Během putování po této stezce je možné navštívit několik vinařství a ochutnat vína z obou vinařských podoblastí Čech.

zavinem-vedomice-obr1.jpg

Vědomice

Pravobřežně orientovaná obec ve výšce 155 m n. m. oddělená od Roudnice nad Labem tokem řeky Labe.

Název obce byl odvozen od slova „vědomý” (vědomci - lidé zabývající se léčením lidí a dobytka na vsích). Významnou plodinou charakteristickou pro Vědomice je mimo jiné chmel.

Poprvé se Vědomice objevují v písemných pramenech kolem roku 1505, kdy obec náležela roudnickému panství. Poloha obce měla značnou ekonomickou výhodu z důvodu procházející kupecké stezky, tzv. Lužické cesty, spojující střední Čechy s Horní Lužicí. Po smrti Viléma z Rožmberka Roudnice a okolní obce patřily vdově Polyxéně, která se v roce 1603 provdala za Zdenka Vojtěcha Popela z Lobkowicz.

V současnosti se v blízkosti obce nachází řada sportovišť pro aktivní využití volného času jako je fotbal, odbíjená, basketbal, plavání a další. Obec Vědomice je nositelem titulu Vesnice roku Ústeckého kraje (1999 a 2007), chloubou jsou také další ocenění v této soutěži: Bílá stuha za činnost mládeže v roce 2006, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí v roce 2011 a Modrá stuha za společenský život v roce 2013.