zavinem-uvodni.jpg

Polabské stezky za vínem a poznáním

V rámci propojení možností atraktivit cestovního ruchu vznikla vzhledem k poloze litoměřické a mělnické vinařské podoblasti Polabská stezka.

Polabské stezky za vínem a poznáním spojuje dvě vinařské podoblasti Čech

Jedná se o propojení Litoměřické vinařské podoblasti a Mělnické vinařské podoblasti a jejich nejvýznamnějších turistických cílů a vinařských lokalit. Trasa začíná v Roudnici nad Labem a pokračuje např. přes Kyškovice, Hoštku, Štětí a Liběchov až do Mělníka. Na trase je umístěno několik informačních tabulí, které návštěvníkům poskytují informace o atraktivních turistických cílech v blízkosti trasy. Během putování po této stezce je možné navštívit několik vinařství a ochutnat vína z obou vinařských podoblastí Čech.

IMG-20170730-WA0001.jpg

Hoštka

Část úrodné Polabské nížiny na kraji Českého středohoří.

Město má 3 další části – Kochovice, Malešov, Velešice. Status města získala Hoštka v roce 2006. V současné době zde žije přibližně 1700 obyvatel.

Založení není jasné, první písemný doklad sahá do roku 1266. Ve středověku byla Hoštka sídlem velkého počtu obyvatel – její důležitost dokládá i hrdelní právo ze 14. století. Za dob třicetileté války byla obec značně poškozena.

Hoštkou protéká potok Obrtka vlévající se přímo do Labe. Tak jako celý litoměřický okres i území tohoto města patří svým charakterem mezi zemědělské oblasti s vysokým podílem zemědělské půdy a nízkým procentem zalesnění bez výrazného vertikálního členění. V okolí Hoštky prochází několik značených koňských cest, které jsou napojeny na celostátní i evropskou síť. V rámci soukromé iniciativy bylo realizováno zařízení pro turisty na koňských stezkách včetně stájí s názvem Ježkův Mlýn. Tato iniciativa se neustále rozvíjí.

Kontakt

Adresa
Hoštka
Náměstí Svobody 2
411 72 Hoštka

Telefonní kontakt
+420 416 814 114

E-mail
hostka@hostka.cz

Webová stránka
www.hostka.cz

Kategorie

Města a obce