lvs-uvodni.jpg

Litoměřická vinařská stezka

Území, kterým prochází trasa Litoměřicko vinařské stezky, patří bezpochyby k přírodovědně nejbohatším a turisticky nejatraktivnějším koutům Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Naučná stezka začíná na nádvoří Hradu Litoměřice, ve kterém je mimojiné umístěna i expozice o českém vinařství a právě zde celá stezka oficiálně začíná. Je ale možné se na stezku napojit prakticky kdekoliv a využít pouze její část. My ale doporučujeme i absolvovat celou, ať o nějaké zajímavé informace nepřijdete. Celková délka stezky je něco přes 15 km, a to na obou březích Labe.

Litoměřická vinařská stezka vás provede po zajímavých místech vinařské podoblasti Litoměřice. Na stezce je celkem devět zastavení s informačními tabulemi. Z Litoměřic pokračujte přes vrch Radobýl, pod kterým je další zastavení. Dále trasa pokračuje přes Žalhostice do Velkých Žernosek. Přehlednou mapu a další informace o Litoměřické vinařské stezce je možné získat v nedalekém Informačním centru města Litoměřice nebo přímo zde na recepci litoměřického hradu. Během putování po této stezce budete mít možnost navštívit proslulé místní vinaře a ochutnat jejich vína (nutné telefonicky domluvit předem -  až na vyjímky nejsou vinaři k dispozici bez objednání). Věříme, že se vám stezka bude líbit a že vám místní vína zachutnají.

male-zernoseky-vinice.jpg

Malé Žernoseky – vinice vinařství sv. Tomáše

Šesté zastavení Litoměřické vinařské stezky se nachází u vinic vinařství sv. Tomáše.

Vinice se v Malých Žernosekách nachází na viniční trati Na Dobraji a částečně též na svazích Oparenského údolí. Vinice měly původně v oblasti Malých Žernosek dlouhou historickou tradici. Již v 13. století (1248) byly poprvé zmíněny místní vinice. V následujících staletích bylo v této oblasti vinařství tradičním způsobem obživy a žernosecké vinice byly velmi plodné. V poválečné době (od roku 1948) dochází k úpadku vinařství v Malých Žernosekách.

V 80. letech minulého století, přesněji v roce 1984, vysázel Zdeněk Vybíral st. několik nových vinic v této oblasti. Na jeho práci navázal později jeho syn Zdeněk Vybíral ml., který se v roce 2002 se zasadil o znovuzapsání obce Malé Žernoseky na seznam vinařských obcí. Díky tomu se podařilo obnovit vinařskou tradici Malých Žernosek.

Na těchto vinicích se pěstují odrůdy, které sem z historického pohledu patří a mají zde svou tradici. Vinice tak jsou osázeny zejména odrůdami Rulandské bílé, Rulandské šedé a Rulandské modré. Dále je zde pěstován také např. Müller Thurgau a Svatovavřinecké. Jedná se tedy z většiny o tzv. burgundské odrůdy.

Místní rodinné vinařství sv. Tomáše hospodaří na ploše asi 8 ha a svá vína zpracovává v unikátním sklepě Phannschmidtova statku. K tomuto statku také dále pokračuje cesta našeho putování po Litoměřické vinařské stezce.

Dále jsou z velmi malé části v Malých Žernosekách vinice obhospodařovány malovinařem Pavlem Bulínem. Jeho malá vinice o rozloze asi 0,1 ha se nachází také na viniční trati Na Dobraji.

KUDY DÁL?

Vinařská stezka dále pokračuje kolem hřiště a obecního úřadu do ulice U Vinárny, kde se nachází vinařství sv. Tomáše a pochopitelně i další zastávka naší trasy.

Jestliže procházíte stezku v opačném směru, pak pokračujte k Labi a využijte sezónní přívoz k cestě do Velkých Žernosek. Během cesty můžete obdivovat terasy žernoseckých vinic v okolí. Všimněte si také jejich příkrých svahů, které jsou svým sklonem v celku unikátní.

Tipy na turistické cíle v okolí

  • Oparenské údolí
  • Dubice - vyhlídky
  • Naučná stezka Skřítka Portáše

Fotogalerie