lvs-uvodni.jpg

Litoměřická vinařská stezka

Území, kterým prochází trasa Litoměřicko vinařské stezky, patří bezpochyby k přírodovědně nejbohatším a turisticky nejatraktivnějším koutům Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Naučná stezka začíná na nádvoří Hradu Litoměřice, ve kterém je mimojiné umístěna i expozice o českém vinařství a právě zde celá stezka oficiálně začíná. Je ale možné se na stezku napojit prakticky kdekoliv a využít pouze její část. My ale doporučujeme i absolvovat celou, ať o nějaké zajímavé informace nepřijdete. Celková délka stezky je něco přes 15 km, a to na obou březích Labe.

Litoměřická vinařská stezka vás provede po zajímavých místech vinařské podoblasti Litoměřice. Na stezce je celkem devět zastavení s informačními tabulemi. Z Litoměřic pokračujte přes vrch Radobýl, pod kterým je další zastavení. Dále trasa pokračuje přes Žalhostice do Velkých Žernosek. Přehlednou mapu a další informace o Litoměřické vinařské stezce je možné získat v nedalekém Informačním centru města Litoměřice nebo přímo zde na recepci litoměřického hradu. Během putování po této stezce budete mít možnost navštívit proslulé místní vinaře a ochutnat jejich vína (nutné telefonicky domluvit předem -  až na vyjímky nejsou vinaři k dispozici bez objednání). Věříme, že se vám stezka bude líbit a že vám místní vína zachutnají.

lovosice-pristaviste.jpg

Lovosice – Přístaviště

Město Lovosice je známé převážně díky chemickému průmyslu. Pro mnohé z vás je jistě překvapením, že i zde se pěstuje vinná réva.

První písemná zmínka o Lovosicích je z roku 1143. Kolem roku 1600 pak byly Lovosice povýšeny na město. Vinařství se v blízkosti města rozvíjelo už dávno. Nejvhodnějším místem pro pěstování vinné révy zde jsou stráně pod Lovošem. O nich jsme se již zmiňovali na předchozím zastavení.

Zajímavostí z hlediska vinařství v Lovosicích je také to, že zde bylo vyrobeno první šumivé víno v severních Čechách. Toto víno bylo v Lovosicích vyrobeno již v roce 1845. Postaral se o to Johannes Josef Mouzon, který se přestěhoval do Lovosic ze saského Niederlössnitz. Původně pocházel Johannes Josef Mouzon z francouzské Remeše a v Sasku pracoval jako vedoucí továrny na šumivá vína. Po svém přesunu do Lovosic provedl pokus o vyrobení prvního šumivého vína v této oblasti. Ze sklizně z roku 1844 zakoupil 15 sudů vína a vyrobil z něho první šumivé víno. To bylo následně zkoumáno z hlediska chuti i zdravotních následků na konzumentech. Všechna zkoumání dopadla dobře a Mozounovo šumivé víno bylo oceňováno díky své jemné chuti. Jak dlouho Mouzon v Lovosicích své šampaňské vyráběl, není z dochovaných historických spisů patrné. Lovosice však přesto zůstávají prvním místem v severních Čechách, kde bylo přímo z domácích vín vyráběno pěnivé víno šampaňského typu.

JSTE V CÍLI LITOMĚŘICKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

Nacházíte se právě na posledním zastavení Litoměřické vinařské stezky. Pokud jste zvládli celou stezku, tak vám gratulujeme a děkujeme za váš zájem o vinařství v této oblasti. Jestliže právě stezku opouštíte a chtěli byste ještě podniknout nějaký výlet, pak můžete využít našich tipů na výlety v okolí.

KUDY DÁL?

Jestliže právě začínáte své putování po Litoměřické vinařské stezce, tak se můžete těšit na dalších osm zastavení, na mnoho informací o vinařích, vinné révě a historii pěstování vína na Litoměřicku. Stezka vás zavede na několik vinic a také vám poskytne možnost ochutnat výborné víno u místních vinařů. Celá trasa má asi 15 km a její oficiální start je v Litoměřicích u hradu, kam se můžete dopravit např. při využití sezónní lodní dopravy přímo z tohoto přístaviště. Chcete-li putovat z tohoto místa proti standartnímu směru stezky, nevadí. Stezka umožňuje zvolit libovolný směr, protože informační tabule na sebe přímo nenavazují. Dále také umožňuje se na stezku kdekoliv napojit a využít tak pouze její část. Pokud právě začínáte, tak se vyjde přes město Lovosice směrem k Lovoši, na jehož úpatí je další zastavení. Přehlednou mapku a další informace o Litoměřické vinařské stezce je možné získat v nedalekém Informačním centru města Lovosice nebo v Litoměřicích (informační centrum, recepce hradu).

Tipy na turistické cíle v okolí

  • Milešovka
  • Hazmburk
  • Pevnostní město Terezín

Fotogalerie