skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-01-obr1.jpg

Zastavení 1, Lhotka nad Labem

„Tam, kde vodník nad svou tůní dříve sedával, na hrázi hledej zbývající nohu jeho sedátka...“

První zastavení seznamuje s pověstí o zlém duchovi a s historií obce Lhotka nad Labem. Návštěvník má za úkol najít skrytý symbol.

Trasa začíná v obci Lhotka nad Labem u autobusové zastávky. Odtud směřuje pod úpatí vrchů Lovoše a Kybičky.