skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-13-obr1.jpg

Zastavení 13, Velké Žernoseky

"Jedna z překážek na cestě je současně místem, pro úkryt dalšího symbolu..."

Na třináctém zastavení čekají trpaslíci se svými poklady a jako na ostatních zastávkách lze hledat skrytý symbol.

Přes náves směřující stezka míjí proslulé místní vinařství a po cyklotrase č. 2 (Labské stezce) pokračuje do Píšťan.