skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-14-obr1.jpg

Zastavení 14, Píšťany

"Obejdi třikráte ve směru hodinových ručiček kamenný kruh v cestě a na stranně odkud teplo slunce nepřichází hledej..."

V Píšťanech lze objevit pověst o prokletém rytíři, další detaily z historie obce. Hledání skrytého symbolu součástí.

Píšťany nabízejí během letních dní možnost rekreace u Píšťanského (Žernoseckého) jezera. Putování skřítka Portáše pokračuje směrem k Žalhosticím, které jsou poslední obcí jeho cesty. Zastavení se nachází v bezprostřední blízkosti labských tůní, kam vede cyklotrasa č. 2 (Labská stezka).