skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-07-obr1.jpg

Zastavení 7, Libochovany

"Zdánlivě osamoceně stojí, ve dne šedý, v noci žhavě zářící..."

V Libochovanech vyzkouší nebojácnost a odvahu sedmé zastavení nejen s pověstí o čertech. Skrytý symbol a soutěžení je zde též k nalezení.

Zámek v Libochovanech určuje místo, odkud stezka pokračuje vlevo pod viadukt k sportovnímu areálu, kde je sedmé zastavení.

K další, tedy osmé, zastávce v pořadí vede cesta, jež kopíruje cyklotrasu č. 3057. Uchyluje se přes vrch Kalvárie k obci Kamýk.