skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-02-obr1.jpg

Zastavení 2, Lhotka nad Labem

"Z přírody pochází, pod dvěma velìkány leží a k odpočinku slouží..."

Na druhé zastávce se návštěvníci dozví o pověstných zkamenělých dívkách na Kybičce a o přírodě. Za úkol je hledání skrytého symbolu a měření výšky stromů bez měřičů.

Trasa pokračuje přes rozcestí do Oparenského údolí. Tato část prochází úsekem zvaným “Psí schody” (někdy také “Císařské schody”). Údolím protéká Milešovský potok. Při cestě proti proudu se objeví “Morový kámen” s dalším zastavením.