skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-11-obr1.jpg

Zastavení 11, Malíč, Knobloška

"Nejvyšší bod blízkého návrší, není nezapomenutelného rozhledu..."

Vzácní hadi v pověsti, historie o obci, říše zvířat - to vše čeká na jedenáctém zastavení.

K další zastávce stále vede cyklotrasa č. 3058 k obci Michalovice.