skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-06-obr1.jpg

Zastavení 6, Velké Žernoseky, Libochovany

"Do temnoty jeskyně bez obav vejdi, na jejím konci se zelená klenba sklání..."

Přírodu a jedinečnosti místa přiblíží šesté zastavení, kde kromě hledání symbolu čeká soutěžení.

Putování pokračuje po proudu řeky do Libochovan, kde se přímo pod vrchem Kalvárie nachází sedmé zastavení.