skritek-uvodni.jpg

Naučné putování skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica.

Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

skritek-10-obr1.jpg

Zastavení 10, Hlinná

"Kamenný kruh uprostřed plochy, pod zeleným deštníkem…"

Zastavení s nádechem geologie, které mimo jiné rozmluví turistovi hazard. Ani zde nechybí hledání skrytého symbolu. V tomto úseku dosahuje putování nejvyšší nadmořské výšky.

Odtud se cesta částečně vrací zpět, nejprve po žluté turistické značce ke Kamýku s odbočkou do sadů směrem ke křižovatkám před osadou Knobloška. Po napojení na cyklotrasu č. 3058 pokračuje směrem k osadě, kde se pod vrchem nachází jedenácté zastavení.

Nabízí se zde alternativní cesta po zelené turistické značce s dřívějším napojením na cyklostezku č. 3058 vedoucí přes obec Miřejovice do osady Knobloška.